Her får du oversikt over politiske partier som ønsker å stille liste ved valget. Informasjon til partiene om fremgangsmåten, partienes listeforslag og etter hvert de endelige, godkjente valglistene.

Listeforslag fra partiene

Her er listeforslagene som ble sendt inn for godkjenning innen fristen:

Endelige (godkjente) listeforslag

Foreløpig er ingen lister godkjent - dette gjøres av Valgstyret i egen sak som er planlagt å bli behandlet 10. mai 2019 - i god tid før fristen som er 1. juni.

Lister til fylkestingsvalget