Valgkretsene i Asker og Røyken skal ved valget i 2019 være de samme som ved valget i 2017. Tilsvarende gjøres gjeldende for Hurum med unntak av Filtvet og Tofte som slås sammen til en valgkrets.

Tre valgkretser endrer navn fra 2019. Dette gjelder:

 • Vestbygda og Hyggen endres til Spikkestad
 • Slemmestad og Nærsnes endres til Slemmestad
 • Torvbråten og Sydskogen endres til Sydskogen

Dette gir følgende valgkretser og valglokaler for valget i 2019:

 • Valgkrets 01 Nesøya - valglokale: Nesøya barneskole
 • Valgkrets 02 Nesbru - valglokale: Nesbru videregående skole
 • Valgkrets 03 Hofstad - valglokale: Hofstad barneskole
 • Valgkrets 04 Risenga - valglokale: Leikvollhallen
 • Valgkrets 05 Borgen - valglokale:Borgen ungdomsskole
 • Valgkrets 06 Hovedgården - valglokale: Hovedgården ungdomsskole
 • Valgkrets 07 Vollen - valglokale: Vollen ungdomsskole
 • Valgkrets 08 Solvang - valglokale: Solvang ungdomsskole
 • Valgkrets 09 Spikkestad - valglokale: ROS Arena
 • Valgkrets 10 Midtbygda - valglokale: Midtbygda barneskole
 • Valgkrets 11 Slemmestad- valglokale: Slemmestadhallen/ungdomsskole
 • Valgkrets 12 Frydenlund - valglokale: Frydenlund barneskole
 • Valgkrets 13 Sydskogen - valglokale: Sydskogen barneskole
 • Valgkrets 14 Klokkarstua - valglokale: Hovenga samfunnshus
 • Valgkrets 15 Holmsbu - valglokale: Holmsbu badehotell
 • Valgkrets 16 Tofte - valglokale: Tofte ungdomsskole
 • Valgkrets 17 Sætre - valglokale: Sætre barneskole

Samtlige valglokaler holder åpent fra kl. 09.00 til kl. 21.00.

Valgkretser i kart