Valgkretsene i Asker og Røyken skal ved valget i 2019 være de samme som ved valget i 2017. Tilsvarende for Hurum, med unntak av Filtvet og Tofte som slås sammen til en valgkrets.

Tre valgkretser endrer navn

Tre valgkretser endrer navn fra 2019. Dette gjelder:

  • Vestbygda og Hyggen endres til Spikkestad
  • Slemmestad og Nærsnes endres til Slemmestad
  • Torvbråten og Sydskogen endres til Sydskogen

Valgkretser og valglokaler i 2019

Samtlige valglokaler holder åpent fra kl. 09.00 til kl. 21.00.

Valgkretser i kart