I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse. Etter en omfattende prosess med høringer og mange innspill er de nye veinavnene nå endelig vedtatt. Alle som får ny adresse vil motta et brev når datoen for endringen er bestemt.

Hurum, Røyken og Asker har i dag en del veier med identiske eller likelydende veinavn. Kommunene har også enkelte veier som krysser kommunegrensene med likelydende adressenumre på begge sider av kommunegrensene.

Totalt er det i overkant av 60 veinavn i Hurum, Røyken og Asker som må endres. I tillegg er det i 15 veier om krysser kommunegrensene.

I listen over forslag til nye veinavn er det noen veinavn som har kommet inn etter møte med navneråd og historielag. Skrivemåten på forslag som er innsendt kan også være noe endret etter anbefaling/retting av Språkrådet.

Begrunnelsen for forslagene og endringer i skrivemåte er sendt i høringsbrevene til alle berørte.

Oversikt over veier som må skifte navn, forslag og vedtatte nye navn
Veinavn Kommune som beholder Kommune som må skifte og forslag til nytt veinavn. Navn i fet skrift indikerer vedtatt navn
Barlindveien Røyken

Hurum:

 • Barlindbakken
 • Barlindkleiva
 • Mor Toftes vei
Bekkefaret Røyken

Hurum:

 • Holmsbubekken
 • Havna
Bekkeveien/Bekkveien Bekkeveien i Asker

Hurum:

 • Storskjærveien

Røyken:

 • Bøbekkveien
Bergerveien Asker

Røyken:

 • Bergerbakken
 • Bergeråsen
 • Bergerkollen
 • Nyveitoppen
 • Solsiden
 • Gamle Nyveien
Bergstien Røyken

Hurum:

 • Aspelundveien
Bergveien Røyken

Hurum:

 • Andreas Mørchs vei
 • Gamle prestegårds vei

Asker:

 • Øvre Berg vei
 • Kvislaveien
 • Omnummereres til Bergvangveien
 • Bergåsveien
 • Andreas Singdahlsens vei
Bjørndals vei /Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Snorres vei
 • Tunvollveien
 • Leikegata
 • Nordre Bølstad vei
Bjønndalsveien/Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Bjønndalen
 • Bjønndalslia
 • Kaståsveien
 • Bjønndalssvingen
 • Bjønndalsbekken
Bjørnstadkroken Røyken

Hurum:

 • Bjørnstadskogen
Bjørnstadveien Hurum

Røyken:

 • Grettefjellveien
 • Bjørkveien
 • Bjørnstadveien i Røyken
 • Gleinåsen terrasse
 • Bjørnstadåsen
 • Bjørnliveien
 • Gleinåsen
 • Gleinåslia
 • Gretteåsen
Bryggeveien Røyken

Hurum:

 • Gamle bryggevei
 • Flytebryggeveien
 • Tollerudveien
 • Badebakken
 • Lods Ole Nielsens vei
 • Tollerveien
Bråtenveien Røyken 

Asker:

 • Gjerts vei
 • Pilsåen
 • Pilveien
 • Ole O. Yggeseths vei/sti
 • Gamle Bråtenveien
 • Hagabakken
 • Hagatoppen
 • Bråtenlia
 • Bråtanlia
Båtstøveien Røyken 

Hurum:

 • Båtstøbakken
 • Båstebakken/Baastebakken
 • Filtvetstøa
Damveien Røyken

Hurum:

 • Rulletoveien
 • Isdammen

Asker:

 • Bondi hage
 • Granerudveien
Ekornveien Hurum 

Røyken:

 • Ekornsvingen
 • Smådyrveien
Elgtråkket Asker 

Røyken:

 • Lunds vei / Hans Lunds vei
 • Lundstien
 • Lundfaret
 • Tivoliåsen
 • Furuveien
Engveien/Engeneveien Engeneveien i Hurum

Røyken:

 • Grusveien
 • Dølstuenga
 • Fru Hjelms vei
 • Omnummereres til Morbergveien
Fiolveien Asker

Røyken:

 • Fiolstien
 • Fiolbakken
Fjellveien Røyken 

Hurum:

 • Lagmann Huitfeldsts vei
 • Fjellstubben

Asker:

 • Solfjellveien
 • Fjellfaret
 • Fjellstubben
 • Jens Bjørneboes vei
 • Fjellstien
 • Fjellbakken
 • Billingstadbakken
 • Major Norlands vei
 • Torsteinsons vei
 • Gardealléen
Fjordveien Hurum

Røyken:

 • Vestfjordveien
 • Åros fjordvei
 • Kystveien
 • Fjordveien Åros, Fjordveien terrasse
 • Dampen
 • Gamle Fjordvei
 • Blåhellaveien
 • Store Åros vei
 • Fjordkroken
 • Østre Åros vei
 • Bryggeveien
 • Fjordalleen
Fredboveien / Fredbos vei Fredbos vei i Asker

Hurum:

 • Klippenveien
 • Fredheimveien
 • Bedehusveien
 • Oline Wolds vei 
Furuveien Røyken 

Hurum:

 • Askeveien
 • Furusvingen
Gamle Drammensvei Asker 

Røyken:

 • Oltidsveien
 • Myreveien (deler av traseen)
 • Kirsti Kolle Grøndals vei
 • Sogneprest Holsts vei
Gamleveien Røyken

Hurum:

 • Lev Trotskijs vei
 • Gamlebrygga
Gartnerveien Røyken 

Asker:

 • Gartneriveien
 • Gartnerløkka
 • Blomquist
 • Holmquistveien
Granveien Asker

Røyken:

 • Gransvingen
 • Grankroken
 • Rytterveien
 • Transetkroken
Granåsen Hurum 

Røyken:

 • Granåsveien
 • Thorvald Baardsruds vei
 • Granstubben 
Grevlingveien Hurum

Røyken:

 • Mobergtoppen/-stien/-kroken/-platået
 • Grevlingstien
Hestehagen Asker

Røyken:

 • Hyggen terrasse
 • Hyggenlia
 • Gabrielstubben
 • Hyggenhagen
 • Hyggenhagan
 • Hestehagan
 • Hestebakken
 • Hamninga 
Hotvetveien/Holtvedtveien Holtvedtveien i Hurum

Røyken:

Hotvet gårdsvei

Industriveien Røyken 

Hurum:

 • Produksjonsveien
 • Ugstadhagan
Isveien Asker

Hurum:

 • Gamle Isvei
 • Isdammen
 • Isdamveien
 • Sætrestøa
 • Gamle Isveien
Kirkeveien Asker 

Hurum:

 • Holmsbu kirkevei
 • Holmsbu kirkes vei
 • Bjørgsnuta

Røyken:

 • Måkestien
 • Kystveien
 • Sjøveien
 • Tømmerveien
 • Lille Åros vei
 • Privatveien
 • Heimveien
Kjøyaveien/Kjøiaveien Kjøiaveien i Asker

Røyken:

 • Frydenlund terrasse
 • Kristoffers vei
 • Frydenlundstubben
 • Kjøyafaret
Kleiva Røyken 

Hurum:

 • Steinbakkveien
 • Rødtangkleiva
 • Rødkleiva
Lerkeveien Asker 

Hurum:

 • Finkeveien
 • Lillebakken
 • Skjærevenge
Lidarende Asker 

Hurum:

 • Lidarennet
 • Striglesandlia
 • Morskogkroken
 • Øver Morskogvei
 • Østre Morskogvei
 • Lille Morskogvei
 • Morskoglia
 • Østlia 
Markveien Asker

Røyken

Omnummereres til Gaupeveien

Myrveien Asker 

Hurum:

 • Myhrveien
 • Matheasvingen
 • Østre Skogdalen
 • Nedre Klokkevei
 • Solåsveien
 • Andreas Toftes vei
 • Panoramaveien

Røyken:

 • Aukelia
Mølleveien Røyken beholder

Hurum:

 • Langbråten skolevei
 • Kornveien
 • Kirkebygden skolevei
 • Gamle Kirkebygdsvei
 • Kirkebygdveien
Måkeveien Hurum

Røyken:

 • Måkestien
 • Måkestubben
Nilsemarka Røyken

Asker:

 • Grimelandkleiva
 • Grimelands vei
 • Grimelandveien
 • Vollenmarka
 • Kleiva
 • Blåklokkelia
 • Eplehagen
 • Maud bryggevei
 • Skipperstien
 • Bakkeveien
 • Maudåsen
 • Morgensolbakken
 • Bringebærlia
 • Nykleiva
Nordengveien Asker 

Røyken:

 • Heggaveien
 • Løkenlia
 • Bråsetlia
Olleveien Asker 

Røyken:

 • Grettebråten/Grettebråtan
Oreveien/Orreveien Oreveien i Røyken

Hurum:

 • Havørnveien
 • Orrhaneveien
 • Hakkespettveien
Poverudveien Røyken

Asker:

 • Nordre Poverud vei
 • Paaferudveien
 • Kanalveien
 • Ulveveien
 • Vannfaret
 • Puverud kanal
 • Påverud gårdsvei
Ringveien Asker 

Hurum:

 • Blindveien
 • Anthon B. Nilsens vei
 • Mellomveien
 • Nedre Skoledalen
 • Ringstubben
 • Rundveien

Røyken:

 • Fjellstien
 • Fjordstien
 • Ringdueveien
Røedsåsen/Rødsåsen Rødsåsen i Asker

Hurum:

 • Filtvettoppen
 • Rødsbakkene
 • Goldengata
 • Filtvetveien
 • Søndre Filtvet vei
 • Kaltenbakken/Kaltentoppen
Rådyrveien Hurum

Røyken:

 • Rådyrstubben
 • Rådyrlia
Sandveien Asker 

Hurum:

 • Elvebakken
Skansen Hurum

Asker:

Skansesvingen

Skogfaret Røyken 

Asker:

 • Forglem meg ei
 • Sparkbakken
 • Jakveien
 • Kapellmesterbakken
 • Kalkovnfaret
 • Kalkfaret
 • Bringebærstien
Skogveien Hurum

Røyken:

 • Omnummereres til Østskogveien

Asker:

 • Utsiktveien
 • Fredvangveien
 • Barlinden
 • Bringebærlia
 • Koiabakken
 • Kojabakken
Skoleveien Asker

Røyken:

 • Søster Magnhilds vei
 • Skolefaret
 • Akefjellveien
 • Akeveien
 • Svaberget
 • Utsikten
 • Sommerroveien
Smiebakken/Smedbakken Smedbakken i Hurum

Røyken

 • Nedre Aukevei
 • Smia
 • Smiebakken (beholder navnet)
Solliveien Asker

Røyken:

 • Sollia
 • Solli
 • Solveien
 • Liveien
 • Jonslia
Solvangveien Asker 

Hurum:

 • Bråten/Bråtan
 • Bråtenveien/Bråtanveien
 • Bråtaveien
 • Solvangkroken
 • Solvangstubben
 • Solvangen
 • Solveien
 • Hovsbråtan
Strandveien Asker

Hurum:

 • Strandliveien
 • Sandstrandveien
 • Tollerhausveien

Røyken:

 • Hyggenstranda/Hyggenstranden
 • Lille Strandvei
Sundbyveien Røyken

Hurum:

 • Rødbyveien
 • Rødbyseterveien
 • Vestbyveien
 • Store Sundbyveien
Tors vei, Tords vei Tors vei i Røyken

Asker:

 • Karens vei
 • Simens vei
 • Henriettes vei / Henriette Blakstads vei
 • Lauras vei
 • H. C. Mamens vei
 • Tords ring
 • Olves vei
Tyristubben Hurum 

Røyken:

Tyrisvingen

Utsiktsveien/Utsiktveien Utsiktveien i Hurum

Røyken:

 • Utsiktsstubben
 • Lille utsiktsvei
 • Utsikten
Villaveien Asker

Røyken:

 • Dagslettstubben
 • Linneveien
 • Hvileveien
Østernveien Hurum

Asker:

 • Østernalleen
 • Østeren gårdsvei
Åsakerveien Røyken

Asker:

 • Plassedammen
 • Åsaker gårdsvei
Åsveien Hurum

Røyken:

 • Aukelia
 • Sølvåsen
 • Lagmannsåsen
 • Åskroken
 • Leikvang

Asker:

 • Soltoppen
 • Neskroken
 • Almedalsveien
 • Andersdammen
 • Bjerkåsholmen
 • Eternitveien
 • Gamle Rustad vei
 • Grimsrudveien
 • Hallenåsen
 • Plassen
 • Rustadveien
 • Røykenveien
 • Skatvedt terrasse
 • Slemmestadveien
 • Stokkerskogen
 • Tangenveien
 • Underlandsveien

I tillegg blir en del endringer i gårdsnumrene i kommunene.

Slik har prosessen foregått

Prosessen fram mot nye veinavn har vært:

 1. Fellesnemnda vedtok kriterier for hvilke veier som må bytte navn (januar 2018). Se sakspapirer
 2. Fellesnemnda vurderte liste over hvilke veier som må bytte navn og sendte anbefaling til vedtaksorganene i de tre kommunene (se sakspapirer). Planutvalget i Hurum og formannskapene i Asker og Røyken vedtok lista (mai/juni 2018).
 3. Innbyggere ble bedt om å komme med forslag til nye navn (sommer 2018)
 4. Forslag til nye veinavn ble sendt på høring til de som er berørt. Høringsfrist var 27. november 2018.
 5. Nye veinavn vedtatt februar 2019.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send en e-post til veinavn@asker.kommune.no

Like veinavn

Kirkeveien Hurum Kirkeveien Røyken Kirkeveien Asker