I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse.

Hurum, Røyken og Asker har i dag en del veier med identiske eller likelydende veinavn. Kommunene har også enkelte veier som krysser kommunegrensene med likelydende adressenumre på begge sider av kommunegrensene.

Totalt er det i overkant av 60 veinavn i Hurum, Røyken og Asker som må vurderes. I tillegg er det i 15 veier om krysser kommunegrensene.

Informasjon etter veinavnet viser fellesnemndas forslag til hvem som beholder navnet.

 • Barlindveien - Røyken beholder
 • Bekkefaret - Røyken beholder
 • Bekkeveien/Bekkveien - Bekkeveien i Asker beholder navnet
 • Bergerveien - Asker beholder
 • Bergstien - Røyken beholder
 • Bergveien - Røyken beholder
 • Bjørndalsvei/Bjørndalsveien - Bjørndalsveien i Asker beholder navnet
 • Bjørnstadkroken - Røyken beholder
 • Bjørnstadveien - Hurum beholder
 • Bryggeveien - Røyken beholder
 • Bråtenveien - Røyken beholder
 • Båtstøveien - Røyken beholder
 • Damveien - Røyken beholder
 • Ekornveien - Hurum beholder
 • Elgtråkket - Asker beholder
 • Engveien/Engeneveien - Engeneveien i Hurum beholder navnet
 • Fiolveien - Asker beholder
 • Fjellveien - Røyken beholder
 • Fjordveien - Hurum beholder
 • Fredboveien/Fredbos vei - Fredbos vei i Asker beholder navnet
 • Furuveien - Røyken beholder
 • Gamle Drammensvei - Asker beholder
 • Gamleveien - Røyken beholder
 • Gartnerveien - Røyken beholder
 • Granveien - Asker beholder
 • Granåsen - Hurum beholder
 • Grevlingveien - Hurum beholder
 • Hestehagen - Asker beholder
 • Hotvetveien/Holtvedtveien - Holtvedtveien i Hurum beholder navnet
 • Industriveien - Røyken beholder
 • Isveien - Asker beholder
 • Kirkeveien - Asker beholder
 • Kjøyaveien/Kjøiaveien - Kjøiaveien i Asker beholder navnet
 • Kleiva - Røyken beholder
 • Lerkeveien - Asker beholder
 • Lidarende - Asker beholder
 • Markveien - Asker beholder
 • Myrveien - Asker beholder
 • Mølleveien - Røyken beholder
 • Måkeveien - Hurum beholder
 • Nilsemarka - Røyken beholder
 • Nordengveien - Asker beholder
 • Olleveien - Asker beholder
 • Oreveien/Orreveien - Oreveien i Røyken beholder navnet
 • Poverudveien - Røyken beholder
 • Ringveien - Asker beholder
 • Røedsåsen/Rødsåsen - Rødsåsen i Asker beholder navnet
 • Rådyrveien - Hurum beholder
 • Sandveien - Asker beholder
 • Skansen - Hurum beholder
 • Skogfaret - Røyken beholder
 • Skogveien - Hurum beholder
 • Skoleveien - Asker beholder
 • Smiebakken/Smedbakken - Smedbakken i Hurum beholder navnet
 • Solliveien - Asker beholder
 • Solvangveien - Asker beholder
 • Strandveien - Asker beholder
 • Sundbyveien - Røyken beholder
 • Tors vei, Tords vei - Tors vei i Røyken beholder navnet
 • Tyristubben - Hurum beholder
 • Utsiktsveien/Utsiktveien - Utsiktveien i Hurum beholder navnet
 • Villaveien - Asker beholder
 • Østernveien - Hurum beholder
 • Åsakerveien - Røyken beholder
 • Åsveien - Hurum beholder
 • Almedalsveien
 • Andersdammen
 • Bjerkåsholmen
 • Eternitveien
 • Gamle Rustad vei
 • Grimsrudveien
 • Hallenåsen
 • Plassen
 • Rustadveien
 • Røykenveien
 • Skatvedt terrasse
 • Slemmestadveien
 • Stokkerskogen
 • Tangenveien
 • Underlandsveien

Slik foregår prosessen

Prosessen fram mot nye veinavn er tenkt som følgende:

 1. Fellesnemnda vedtar kriterier for hvilke veier som må bytte navn (januar 2018). Se sakspapirer
 2. Fellesnemnda vurderer liste over hvilke veier som må bytte navn og sender anbefaling til vedtaksorganene i de tre kommunene (se sakspapirer). Planutvalget i Hurum og formannskapene i Asker og Røyken vedtar lista (mai 2018).
 3. Forslag til nye veinavn sendes på høring (juni 2018).
 4. Nye veinavn vedtas (2019).

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send en e-post til veinavn@asker.kommune.no

Like veinavn

Kirkeveien Hurum Kirkeveien Røyken Kirkeveien Asker