Asker kommunes visuelle identitet skal bidra til at vi er en tydelig og enhetlig avsender i all vår kommunikasjon når vi blir ny kommune. I noen sammenhenger er det naturlig å ta i bruk den nye identiteten før 1.1.2020.

Designmanualen presenterer Asker kommunes visuelle identitet og elementene identiteten består av. Her finner du retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi, bilder og grafiske elementer. Eksempler og skisser er ment som veiledning og inspirasjon.

Alle virksomheter, seksjoner og ansatte skal bruke kommunens visuelle identitet i tråd med denne designmanualen. Eksterne leverandører som utarbeider materiell eller bistår i kommunikasjonstiltak på oppdrag fra Asker kommune skal også følge designmanualen.

Forside designmanual

Råd og veiledning

Har du spørsmål om den visuelle identiteten, eller trenger du tilgang til originalfiler, ta kontakt med Kommunikasjonsseksjonen på e-post kommunikasjon@asker.kommune.no.

Regler for bruk fram til 2020

Den nye visuelle identiteten trer i kraft fra 1.1.2020. I en overgangsperiode fram til da vil det, i noen sammenhenger, likevel være anledning til å benytte den nye identiteten.

Prioritering av flater

Implementering av en ny visuell identitet krever både tid og ressurser. Vi kan ikke regne med at alle flater har tatt i bruk den nye visuelle identiteten 1.1.2020. For å hjelpe virksomhetene med implementeringen har vi laget prinsipper for prioritering av flater.

Elementer i den visuelle profilen

Logoen til nye Asker består av kommunevåpenet og navnetrekket. Det er kun i særskilte tilfeller tillatt å bruke kommunevåpenet uten navnetrekket. Dette skal avklares med kommunikasjonsseksjonen.

Logoen og kommunevåpenet finnes i to varianter. En formell og en stilisert versjon. Den formelle versjonen skal benyttes når kommunen er myndighetsutøver mens den stiliserte versjonen skal benyttes i informasjonssammenhenger. Les mer om dette i kapittelet "Helhetlig avsenderidentitet" i designmanualen.

Logo

Formell versjon

Formell logo

Stilisert versjon

Stilisert logo

Kommunevåpen

Formell versjon

Formelt kommunevåpen

Stilisert versjon

Stilisert kommunevåpen

 

Fargepaletten til nye Asker henter inspirasjon fra kommunes natur- og kulturkvaliteter. Se kapittelet "Fargepalett" i designmanualen for å finne fargekoder og hvordan fargene skal brukes

farger.JPG

Konvertering til NCS-farger

Dersom du har bruk for NCS-kodene for fargene skal du ta utgangspunkt i PMS C for blank variant og PMS U for matt variant.

Asker Sans er en helt egen skrifttype designet kun for Asker kommune.

Bilde av fonten Asker Sans

Asker Sans skal som hovedregel benyttes og er tilgjengelig for alle som jobber i Asker kommune. I tilfeller med tekniske eller praktiske begrensninger erstattes Asker Sans med systemfonten Arial.

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post kommunikasjon@asker.kommune.no for mer informasjon

Bilder er en viktig del av kommunikasjonen til Asker kommune og skal brukes til å tydeliggjøre og forsterke budskap, verdier og identitet.

Bildene skal være troverdige og samlet presentere Asker som den mangfoldige, sammensatte og inkluderende kommunen Asker er, med menneskene i Asker slik vi møter dem og de møter hverandre.

Rettigheter, GDPR (personvern) og kreditering

For alle bilder som benyttes i kommunikasjon fra Asker kommune skal rettigheter og avtaler om bruk være avtalt og avklart på forhånd. Vær oppmerksom på detaljer i lisensieringsavtaler, GDPR (personvern)
og kreditering.

Det femte elementet i den visuelle identiteten (etter logoen, fargepaletten, profilfonten Asker Sans og bildestilen) er bokstavformene. De bidrar til å gi den visuelle identiteten et dynamiske uttrykk. De har dybde og dimensjon, er allsidige, og har selv med sine varierte former en tydelig forbindelse seg imellom.

Les mer om bruken av bokstavformene i kapittelet "Det femte elementet: Bokstavformer" designmanualen.

Bokstavformer

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post kommunikasjon@asker.kommune.no for mer informasjon

Bruk på forskjellige flater

Se eksempler på dekor på bekledning i kapittelet "Skisser og muligheter" i designmanualen.

Det er laget egne maler for brosjyrer, rapporter, plakater, flyere og lignende. Se eksempler på disse i kapittelet "Skisser og muligheter" i designmanualen. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen for å få disse som AI-filer.

Kommunale bygg

Kommunale bygg skal skiltes slik at det tydelig går frem hvem som holder til der og at dette er en kommual virksomhet. Bygg skal skiltes slik at det for utenforståenede er lett å skjønne hvem som holder til i bygget, dette innebærer at det i noen tilfeller vil være naturlig å skirve navn på tjenesten fremfor det organisatoriske navnet på virksomheten.

 • Dersom det kun er én virksomhet/tjeneste som holder til i bygges skal navnet på virksomheten/tjenesten stå øverst og kommunelogoen under.
 • Dersom det er flere virksomheter/tjenester på samme sted skal kommunelogo stå øverst og navnene på virksomhetene/tjenestene under.

Det er også regler for linjeavstand og størrelsesforhold og avstand mellom tekst og logo.

I tilfeller der andre leier i kommunale bygg må det gjøres en vurdering på hvordan man best mulig kombinerer andre grafiske uttrykk med kommunes visuelle identitet. 

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post kommunikasjon@asker.kommune.no for mer informasjon

Nummerskilt

Det skal tydelig fremgå hvilken adresse bygget har. Dersom adressenummeret består av både tall og bokstaver skal det være stor bokstav og mellomrom mellom tall og bokstaven (for eksempel: Solbråveien 32 A).

Bygg der kommunen er leietaker

Dersom kommunen selv ikke eier bygget er det ikke gitt at vi kan bestemme hvordan skiltingen skal være.

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post kommunikasjon@asker.kommune.no for mer informasjon

Vi har fått laget maler for ulike dokumenter i det nye saksbehandlingssytemet Public360. Disse skal brukes som utgangspunkt når man lager maler i andre fagsystemer.

Alle ansatte i Asker kommune skal benytte seg av en standarisert e-postsignatur. Det er ikke lov å lage egne varianter som avviker fra denne. E-postsignaturen vil dukke opp automatisk i Outlook og skal inneholde:

 • Navn + Etternavn
 • stillingstittel (skrives med liten forbokstav)
 • Virksomhet
 • telefonnummer i format "(+47) xx xx xx xx / (+47) xxx xx xxx
 • e-post
 • asker.kommune.no

Det er ikke anledning til å benytte signatur med ny logo før denne blir tilgjengelig via e-postsystemet.

Nye ID-kort/adgangkort trykkes på rådhuset. Kort produseres ved:

 • ny/endret stillingstittel
 • ny avdeling
 • ødelagt kort

Det er dessverre ikke mulig å få nytt kort kun for å få kort med ny logo. Dette av hensyn til både kostnader og produksjonskapasitet.

På kjøretøy brukes den stiliserte versjonen av logoen til kommunen. I tillegg kan bokstavformene brukes som dekor. Kjøretøy kan merkes med kun logo eller med navn på virksomhet/tjeneste og logo. Dersom navn på virksomhet/tjeneste skal være med skal dette stå over logoen.

Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen for maler for dekor av kjøretøy.

Eksempler på dekor av kjøretøy
Eksempler på dekor av kjøretøy

Fra 1.1.2020 vil det ikke være nødvendig med konvolutter med logo. Logo vil bli trykket på konvoluttene samtidig med frankering hos avdelingen Arkiv og informasjonsforvaltning (tidligere Dokumentsenteret).

Skal du sende masseutsendinger, ta kontakt med Arkiv og informasjonsforvaltning.

Husk digitalt førstevalg!

PowerPoint-malene finnes i to varianter, en med formell logo og en med den stiliserte versjonen av logoen vår. Se kapittelet "Helhetlig avsenderidentitet" i designmanualen for å se hvilken versjon som skal brukes når.

Fram til 1.1.2020 skal PowerPoint-malene kun benyttes i sammenhenger hvor man omtaler den nye kommunen. Er du i tvil, ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen.

Husk 10-20-30-regelen for gode PowerPoint-presentasjoner:

 • 10 bilder
 • 20 minutters presentasjon
 • Skriftstørrelse 30

Datasystemer som benyttes i saksbehandling eller i kommunikasjon med innbyggere skal benytte den formelle versjonen av logoen. Dersom det teknisk ikke er mulig å bruke logoen med både kommunevåpen og navnetrekk, kan man kun benytte kommunevåpenet.

Vi har fått utarbeidet forslag til ulike stempler. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen dersom dere har behov for trykkefiler for disse, eller trenger å få utarbeidet andre stempler.

Visittkort for ansatte bestilles via ARBA.