Hovedregler

 • Den nye visuelle identiteten skal brukes på alle nye Asker kommunes flater.
 • Ny visuell identtet trer formelt i kraft 1.1.2020.
 • Ved innføring av den nye visuelle identiteten skal det alltid gjøres økonomiske vurderinger.
 • Alle bestillinger skal gå via kommunikasjonsseksjonen.
 • Vi bruker ikke ressurser på å videreutvikle dagens profiler.
 • Vi bruker minst mulig ressurser på profilering etter dagens profiler.

Det som kan vente venter

Flater som har behov for profilering men som kan vente til etter 1.1.2020 settes på hold.

Bruk på interne flater

Flater som kun interne i kommunen ser kan endres før 1.1.2020. Dette kan for eksempel gjelde dataprogrammer som skal brukes i nye Asker. Vi bruker ikke ressurser på å tilpasse disse til dagens profiler selv om programmene eventuelt skal tas i bruk før den nye kommunen er en realitet.

Bruk på eksterne flater

Nye flater som krever store investeringer og som har lang varighet  (for eksempel skilting på bygg) som skal stå ferdig før 2020 skal benytte ny visuell identitet. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen for råd.

Bruk i sammenhenger som omhandler nye Asker kommune

Det er anledning til å benytte den nye visuelle identiteten i sammenhenger som omhandler den nye kommunen. Dette kan for eksempel være:

 • Informasjonsmateriell om den nye kommunen.
 • Presentasjoner av arbeidet med kommunesammenslåingen.
 • Politiske saker om nye Asker og materiell som skal bruket i forbindelse med nytt kommunestyre.

Bruk av dagens profiler fram til 1.1.2020

Vi skal i minst mulig grad bruke dagens profiler på nye flater. Dersom det er behov for profilering før 1.1.2020 skal vi alltid:

 • Vurdere hvordan dagens profiler kan brukes slik at en endring til ny visuell identitet krever så lite ressurser som mulig.
 • Bestille så lite som mulig.

Bruk av «gammelt» materiell

Materiell med dagens profiler kan brukes frem til 1.1.2020.

 • Brevark – skal ikke brukes etter 1.1.2020
 • Konvolutter – skal ikke brukes etter 1.1.2020
 • Visittkort – skal ikke brukes etter 1.1.2020
 • Brosjyrer – vurderes ut fra innhold. Kan benyttes ut 1. halvår 2020