Nivåer

For å prioritere implementering av kommunens nye visuelle identitet, deler vi flatene inn i tre nivåer. Disse nivåene er:

 1. Høy - Må være på plass 1.1.2020 og høsten 2019.
 2. Middels - Kan gjerne være på plass.
 3. Lav - Kan vente.

Hvilket nivå en flate defineres som, avgjøres av følgende kriterier:

 • Hvor høy formell og symbolsk verdi flaten har.
 • Hvor viktig flaten er for gjenkjenning ut mot innbyggere.
 • Økonomi og ressurser.

Nivå 1 Høy - Må være på plass 1.1.2020 (og høsten 2019)

Flatene på nivå 1 må være på plass når vi går inn i ny kommune. Dette er flater med høy formell og symbolsk verdi, flater som er viktig for gjenkjenning ut mot innbyggerne og flater der vi utfører myndighet.

Dette må være på plass i løpet av høsten 2019

 • Flater som må være operative for kommunestyret i oktober 2019.
 • Politiske flater: nettsider/politikerportalen, møtekalender, dokumenter etc.
 • Politiske saker/ vedtak.
 • PowerPoint-maler.
 • Rapportmal (Handlingsprogram/budsjett, Kommuneplan).
 • Visuell profil i forbindelse med film (Askerfilmen).

Dette må være på plass innen 1.1.2020

 • Nettsider og andre digitale flater.
 • Brev og vedtak på tjenester.
 • Skilting på viktigste bygninger - rådhus, nye lokasjoner.
 • Skilt ved kommunegrense.
 • ID-kort.
 • Ambulerende hjemmetjeneste (vurderes).
 • Arbeidstøy for de som jobber ut mot innbyggerne / kjøretøy (vurderes).

Nivå 2 Middels - Kan gjerne være på plass til 1.1.2020

Disse flatene er ikke kritiske men kan gjerne endres før ny kommune trer i kraft. Her må det gjøres en kost-nytte-vurdering for hver av flatene. Vi anbefaler at man her gjør prioriteringer i tjenesteområdene/virksomhetene – i samarbeid med kommunikasjonsseksjonen.

Eksempler:

 • Skilting på skoler'
 • Arbeidstøy med kommunevåpen/logo
 • Kjøretøy
 • IKT-løsninger som er synlige for innbyggere (også tredjeparts)

3 Lav - Kan vente

Disse flatene kan vente, har mindre formell betydning og kan tas over tid.
Eksempler:

 • Skilting av barnehager
 • Innendørs skilting
 • Bekledning uten logo/kommunevåpen