Over 20 000 stemmer i konkurransen om nytt kommunevåpen

Avstemningen er nå avsluttet. Totalt kom det inn 20 531 stemmer. Dataene og tallmaterialet skal nå gjennomgås og kvalitetssikres før det fremlegges for juryen. Enkelte stemmer per post fra innbyggere uten internett er ventet innen lørdag.

Møtekalender

Møtekalender og sakspapirer fra fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker kommune.

Møtekalender nye Asker

Aktuelt om kommunesammenslåingen

Møte i fellesnemnda 20. april

Fellesnemnda skal på møtet 20. april behandle blant annet saker om landbrukskontor, renovasjon og endring av veinavn.

Sist oppdatert:

Bilder fra Hurum, Røyken og Asker.

Filtvet fyr Slemmestad Hvalstrand Bad Strand i Hyggen, Røyken Semsvannet i Asker Asker kulturhus Båtstø, Røyken Hurum Trebåtfestival, Sætre havn Ordførerene i Hurum, Asker og Røyken til rors på seilskuten Christian Radich