Søk midler til identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter

Det er satt av kr. 500 000 i denne tilskuddsordningen for 2020. Det kan søkes på inntil kr. 50 000 i støtte til enkeltprosjekter. 

Søknadsfristen er 1. januar 2020.

Lokaldemokrati ny kommune

Her finner du møtekalender og sakspapirer for ny kommune.

Politiske møter

Bilder fra Hurum, Røyken og Asker.

Filtvet fyr Slemmestad Hvalstrand Bad Strand i Hyggen, Røyken Semsvannet i Asker Asker kulturhus Båtstø, Røyken Hurum Trebåtfestival, Sætre havn Ordførerene i Hurum, Asker og Røyken til rors på seilskuten Christian Radich