Årets lærling i helsefag kåret

Sara Johanne Østenby Edvinsen ble årets lærling i helsefag for 2020!

Foto: Vibeke Glosli

Av totalt 90 lærlinger i Asker kommune i 2020, var 50 lærlinger innen helsearbeiderfaget.

Av disse 50 ble 19 omdisponert som følge av koronapandemien. I mars ble de 19 satt inn som assistenter i ulike avdelinger innenfor Velferd i Asker kommune. Juryen berømmer omstillingsevnen deres generelt, og Sara Johanne Østenby Edvinsen spesielt. Hun er i år årets lærling i helsefag. 

Levert på svært høyt nivå

I begrunnelsen heter det at Sara Johanne Østenby Edvinsen har levert og dokumentert egen opplæring på et svært høyt nivå.

Hun har vist til ekstra ordinær innsats i perioden 12.  mars til 11. mai, hvor hun ble omdisponert til helse som ordinært helsepersonell i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Sara er i tillegg til en hjertevarm, omsorgsfull, reflektert og positiv jente og meget dedikert i jobben sin.

Blomster og sjekk 

Ordfører Lene Conradi overrakte blomster og Ole Jørgen Høgnes fra Danske Bank ga vinneren en sjekk på 25.000 kroner. 

Asker kommune gratulerer!