Asker får 2,2 millioner kroner i tilskudd

Hvert år lyser Bufdir ut midler som skal bidra til å inkludere barn og ungdom. Nå er flere søknader innvilget.

Sommerjobbprosjekt, ferieleir, ungdomsklubb, svømmekurs og gratis utlån av utstyr til ferie- og fritidsaktiviteter er noen av aktivitetene som får støtte fra Bufdir.

– Vi er veldig glade for tilskuddene som kommer barn og ungdom i Asker til gode. Dette blir nok en sommer der mange kommer til å feriere lokalt i Asker, og nå kan ferien bli enda bedre for flere, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Asker kommune har en egen arbeidsgruppe som har vurdert søknadene og sendt sin anbefaling til Bufdir.

Rikere aktivitetstilbud

Tilskuddsordning skal gi både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge.

– Gode opplevelser og sosialt fellesskap er viktig for alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi. Det er flott at Bufdir bidrar sammen med frivilligheten og kommunen slik at det blir et bredt og inkluderende aktivitetstilbud i sommer, sier Conradi.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Disse har fått midler i årets tildeling:

  • Stiftelsen NaKuHel
  • Norsk Folkehjelp Asker og Bærum
  • Asker kommune sektor kultur og fritid
  • Asker idrettsråd
  • Asker kommune – sommerjobbprosjektet

Her kan du lese mer om Bufdirs tilskuddsordning.