Kommunen beklager publisering av sensitive opplysninger i postlister på nett

– Vi ser svært alvorlig på saken, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Asker kommune ble tirsdag 19. mai gjort oppmerksomme på at personopplysninger som ikke skulle vært offentliggjort, lå tilgjengelige på kommunens postlister.

Avviket gjelder at personnummer og/eller navn, og i enkelte tilfeller sensitiv informasjon, har vært synlige i overskriftene i kommunens offentlige postlister på nett. Det har ikke vært mulig med innsyn i selve dokumentene. Postlistene det er snakk om stammer fra perioden 2004-2019 i tidligere Asker kommune.

– Dette er sterkt beklagelig og skal selvfølgelig ikke forekomme. Vi ser svært alvorlig på dette, og igangsatte umiddelbart en intern gjennomgang for å se på rutiner og systemer, sier kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke.

Bjerke understreker at selv om kommunen allerede gjennom interne undersøkelser de siste dagene har fått et foreløpig bilde av situasjonen, må kommunen bruke litt tid på å få oversikt over fakta og finne ut hvordan dette har vært mulig.

– Vi har umiddelbart meldt avviket til Datatilsynet og har også anmodet Datatilsynet om et stedlig tilsyn. I tillegg vil vi engasjere et eksternt revisjonsfirma til å gjøre en gjennomgang og bistå oss i oppfølging av avvikene, sier Bjerke.

Tirsdag kveld ble kommunen gjort oppmerksomme på at dette gjelder 127 navn og personnummer og til sammen 170 journalposter.

– Samtlige ble umiddelbart fjernet fra postlistene. Vi er i gang med å gjennomføre grundige søk i postlistene for å sjekke om det er ytterligere brudd på personvernbestemmelsene, sier seksjonssjef for Digitalisering og innovasjon, Ole-Kristian Tangen.

Tangen understreker at det er viktig for kommunen at innbyggerne er trygge på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk.

– Det ser foreløpig ut til at kommunens interne rutiner ikke har vært gode nok – noe som er svært beklagelig. Nå skal vi gå grundig til verks med ekstern hjelp for å igangsette tiltak som sikrer personvernet i fremtiden, sier Tangen.

Dette har kommunen gjort

  • Aktuelle postlister ble umiddelbart (tirsdag kveld) fjernet fra kommunens hjemmesider
  • Kommunen er allerede i gang med å gjennomgå avvikene internt
  • Datatilsynet er varslet og anmodet om statlig tilsyn
  • Ekstern gjennomgang igangsettes
  • Informert politisk ledelse og leder av kommunens kontrollutvalg
  • Arbeidet med å kontakte de berørte er i gang for å beklage hendelsen

Nye Asker kommune har investert i ny datainfrastruktur og nytt saks- og arkivsystem.

Kontaktpersoner

  • Kommunedirektør, Lars Bjerke, 990 80 820
  • Seksjonssjef Digitalisering og innovasjon, Ole-Kristian Tangen, 952 58 223
  • Kommunikasjonssjef, Jon Bakkerud, mobil: 993 01 211 eller e-post: