Digital transformasjon over natta!

Digitaliseringsdirektoratet arrangerte tirsdag 25. august sin årlige digitaliseringskonferanse. Som eneste kommune deltok Asker med egen digital stand.

Illustrasjonsbilde av datamaskiner

På vår digitale stand skal vi presentere 30 eksempler fra Asker-samfunnet under temaet "Digital transformasjon over natta!" Eksemplene er fra egen organisasjon, fra frivilligheten og fra lokalt næringsliv.

- Da koronakrisen traff oss, ble mange av våre allerede planlagte initiativer igangsatt, i tillegg til at mange nye digitale løsninger kom på plass så å si over natta,  sier Ole-Kristian Tangen, innovasjons- og digitaliseringssjef i Asker kommune.  

- Det vil si at vi har fått en raskere start på digitalisering av mange av våre tjenester, noe som også bidrar til å fremme bærekraftig vekst og utvikling. Selv om vi har hatt dårlig tid, har vi vektlagt at bærekraftsmålene skal ivaretas i beslutninger om løsninger, fortsetter Tangen. 

- Endringen har økt modenheten i organisasjonen, noe som gjør at vi kan høyne våre allerede høye ambisjoner enda mer når vi skal en etablere langsiktig strategi for videre arbeid gjennom en egen temaplan for digitalisering og smart-teknologi, avslutter han.

Møteplass for digitalisering i offentlig sektor

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Konferansen arrangeres hvert år av Digitaliseringsdirektoratet, og i år foregår den digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Du må være påmeldt på Digitaliseringskonferansen for å kunne se den digitale standen vår - her finner du program og påmelding til konferansen.

På nettstedet Smartbyene.no kan du lese mer om noen av våre prosjekter.