Dramatisk koronaeffekt på kommuneøkonomien

- Koronasituasjonen har påført kommuneøkonomien historisk stor inntektssvikt og omfattende merutgifter, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Kommedirektør Lars Bjerke

Han legger fram egen rapport om den økonomiske situasjonen for formannskapet 1. september. Rapporten hittil i år viser et merforbruk på 115 millioner kroner i forhold til budsjett. Merforbruket skriver seg i stor grad fra inntektssvikt og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.

- For kommunen er dette en svært dramatisk situasjon. Vi vil kunne gå med over 100 millioner i underskudd i 2020. Det er på grunn av ekstraordinære koronakostnader, tap av skatteinntekter og manglende statlig kompensasjon, sier Bjerke.

Fra overskudd til underskudd

I fjor hadde Asker kommune et økonomisk resultat med overskudd på 374 millioner kroner. For 2020 var det beregnet et overskudd på 176 millioner kroner.

- Vi har ikke vært i en lignende situasjon noensinne. Koronapandemien kom til Norge i februar, og mange forutsetninger ble plutselig endret - både når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomi, sier Bjerke.

Forventer mer fra staten

Kommunen har allerede fått noe kompensasjon fra regjeringen for påførte koronautgifter, men det er ikke tilstrekkelig ifølge kommunedirektøren. 

- Vi har store forventninger til at regjeringen kommer med vesentlig mer gjennom nye økonomiske kompensasjonsordninger, slik at kommunene får dekket de økte utgiftene og de reduserte inntektene som følge av denne spesielle situasjonen. Hvis ikke, blir dette vanskelig for Asker og svært mange andre kommuner, sier Bjerke.

Ifølge kommunedirektøren vil et slikt dramatisk økonomisk resultat påvirke tjenestene innen både velferds- og oppvekstsektoren, i tillegg til at blant annet vedtatte investeringer i nybygg nok vil måtte vurderes på nytt.