Første dialogmøte med trossamfunn

Mer enn tjue representanter for ulike trossamfunn med hjemsted i Asker, møttes onsdag 14. oktober til det første dialogmøtet i det nystartede Asker tros- og livssynsforum.

Illustrasjonsbilde

De religiøse lederne kom sammen på Asker rådhus et par kveldstimer onsdag 14. oktober.

Initiativtakere var ordfører Lene Conradi og prost Tor Øystein Vaaland.

– Jeg har sett frem til dette møtet, sa ordfører Lene Conradi da hun ønsket velkommen, og minnet om at det er mer enn 300 registrerte tros- og livsynssamfunn i Asker. Fra kommunen deltok også Tone Bøckman, som er virksomhetsleder for inkludering og mangfold.

Viktigste er å møtes og bli kjent

Prost i Asker Tor Øystein Vaaland sa at det viktigste i første omgang var å møtes, og bli litt kjent, og inviterte til en tankeutveksling om veien videre for det nye dialogforumet.

Blant temaene som ble tatt opp, var å skape gjensidig respekt og fellesskap på tvers av tro og meninger, bidra til mangfold og frivillighet i lokalsamfunnet og med tiden også besøke hverandre.

Til stede var lokale representanter for de somaliske og pakistanske moskeene i Asker, hindutempelet på Slemmestad, Bahai-samfunnet, den koptisk-eritreiske kirke i Asker og Bærum, daglig leder fra Røyken for den russisk-ortodokse kirke i Norge, samt pinsevenner fra Åros og Slemmestad. Fra Asker prosti deltok også kapellan i Vardåsen Olaf Huuse Haraldstad, og diakon i Røyken Jan Arne Lervåg.

Flere takket for initiativet, og gledet seg til å møtes igjen. Deltakerne var enige om å legge det neste dialogmøtet til senvinteren, etter nyttår.