Hvem fortjener en ekstra utmerkelse?

Asker kommune ønsker å verdsette det viktige arbeidet som gjøres ekstraordinært av enkeltpersoner og organisasjoner innen ulike områder. Vi ønsker derfor innspill om gode kandidater.

Bilde av polarskuta Maud
Mauds redningsmenn vant Asker kommunes kulturpris i 2019. Hvem fortjener kulturprisen og de øvrige æresprisene fra Asker kommune i år?

På grunn av at vi har blitt en ny kommune, har vi foreløpig ikke fått samordnet felles retningslinjer for disse æresprisene - enten det gjelder kulturpris, tilgjengelighetspris, frivillighetspris eller byggeskikkpris. Nå har utvalget for medborgerskap vedtatt at prisene likevel skal deles ut i år, på grunnlag av retningslinjene for tidligere Asker kommune.

- Det er viktig for oss å bidra med det vi kan for å holde både motivasjon og inspirasjon oppe, og da tror vi at slike priser bidrar til det, sier leder for utvalget for medborgerskap, Kari Sofie Bjørnsen.

- Selv om ikke alt er harmonisert enda, syns vi det var viktig å vise at vi setter stor pris på den innsatsen som vi vet foregår rundt om i kommunen, fortsetter hun.

Kom med forslag!

Vi ønsker oss derfor innspill fra dere til gode kandidater til de ulike prisene. Mer informasjon om kriterier, hvordan sende inn forslag o.l., finnes på egne nettsider. Der kan du også finne eksempler på tidligere vinnere. 

Her finner du mer informasjon.