Kampanje mot vold i nære relasjoner

Vold mot kvinner skjer daglig, også i Asker. Derfor støtter og markerer Asker kommune FN-kampanjen «Orange the World» mot vold mot kvinner.

Asker kulturhus lyssatt i orange i anledning FN-kampanjen Orange the World.
Foto: Asker kulturhus

Kort fortalt

Opplever du eller noen du kjenner vold i nære relasjoner?

Ring Asker og Bærum krisesenter  67 50 83 83 eller ringe vold- og overgrepslinjen 116 006 for en uforpliktene samtale.

Asker kommune bygger sin samfunnsutvikling på FNs bærekraftsmål: En felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs 5. bærekraftsmål handler om likestilling mellom kjønnene, og å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner. 

I perioden 25. november til 10. desember lyssetter vi Asker kulturhus i orange for å rette oppmerksomhet mot vold i nærere relasjoner. Fargen orange symboliserer et håp om en bedre fremtid uten vold.

Har du behov for hjelp eller kjenner du noen som trenger det?

Asker og Bærum krisesenter er et døgnåpent tilbud til alle som er utsatt for trusler og fysisk og/eller psykisk vold. Ring 67 50 83 83

Du kan også slå opp på dinveiut.no  eller ringe vold- og overgrepslinjen 116 006 for en uforpliktende samtale.

Her kan du lese mer om Asker kommunes tilbud til mennesker som opplever vold i nære relasjoner