Fremforhandlet intensjonsavtale

Asker kommune og Asker Fotball har fremforhandlet en intensjonsavtale om utvikling av nytt fotballanlegg på Drengsrud.

Føyka

Avtalen skal behandles i formannskapet 1. september i forbindelse med saken «Vurdering av alternativer for disponering av kommunal eiendom på Føyka». Saksdokumentene til formannskapsmøte 1. september finner du her.

- Formålet med intensjonsavtalen er å legge til rette for at det kan etableres fotballanlegg på Drengsrud som samsvarer med både dagens og fremtidens behov. Det vil også gjøre det mulig for kommunen å utvikle sine eiendommer på Føyka i tråd med nasjonale føringer og våre ønsker for Asker sentrum, forklarer ordfører i Asker, Lene Conradi.

Asker kommune har over lengre tid hatt store ambisjoner for utvikling av Føyka. Kommunen eier ca. 50 dekar i området, bl.a. grunn, anlegg og bygg for dagens fotballstadion. Asker Skiklubb eier resterende del av Føyka på ca. 50 dekar. Asker kommune og Asker Skiklubb fremforhandlet en avtale om salg av deler av Føyka og etablering av idrettsanlegg på Drengsrud i 2019. Avtalen ble vedtatt politisk i Asker kommune, men ble forkastet etter avstemning på ekstraordinært årsmøte i Asker Skiklubb i september i fjor.

Avtale med Asker fotball

For å få til ønsket utvikling på Føyka, har Asker kommune fremforhandlet intensjonsavtale med Asker Fotball. Formålet med intensjonsavtalen er å legge til rette for at det kan etableres fotballanlegg på Drengsrud, slik at kommunens eiendommer på Føyka kan utvikles til sentrumsformål. Partene er enige om å utarbeide en mulighetsstudie for fotballstadion og øvrige fotballbaner på Drengsrud.

- Asker kommune respekterer Asker Skiklubbs beslutning om å si nei til det opprinnelige fremforhandlede avtaleforslaget. Kommunen har derfor vært nødt til å revurdere fremtidig disponering av kommunale eiendommer på Føyka. Vi ønsker utvikling i området, noe som betyr at vi må tenke nytt og ta nye grep. Intensjonsavtalen med Asker Fotball er et resultat av dette, sier kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke.

- Asker Fotball har tydelige ambisjoner for fotballen, mens kommunen har tydelige ambisjoner for sentrumsutviklingen. Derfor er det positivt at vi nå kan være enige om en intensjonsavtale for å finne nye løsninger som forhåpentligvis kan legge til rette for både utvikling av askerfotballen - på Drengsrud, og utvikling av Asker sentrum – på Føyka. Dersom planene blir realisert, er det et løft for askeridretten som vil gi mange barn, unge og voksne mye idrettsglede i årene framover, sier Conradi.

Det som betegnes som delområde IV i den vestre delen av Føyka-området skal utredes for boligbygging. Asker Skiklubb sine eiendommer på Føyka vil kunne benyttes til idrettsformål slik som i dag inntil skiklubben eventuelt ønsker å utvikle sine eiendommer i samsvar med gjeldende regulering. Mulighetsstudien for Drengsrud vil bli utarbeidet i samarbeid med idretten i Asker.

Intensjonsavtalen foreslår følgende fremdrift

 1. Ikke fullført:

  November 2020

  Utarbeidelse av mulighetsstudie

 2. Ikke fullført:

  Januar 2021

  Behandling av mulighetsstudie hos hver part

 3. Ikke fullført:

  Mai 2021

  Beslutning om videre gjennomføring

 4. Ikke fullført:

  Desember 2021

  Prosjektering anlegg Drengsrud

 5. Ikke fullført:

  Mai 2022

  Områderegulering Føyka

 6. Ikke fullført:

  August 2022

  Oppstart byggearbeider Drengsrud

 7. Ikke fullført:

  August 2023

  Ferdigstillelse anlegg Drengsrud (trinn 1)