Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ny reisepolicy i kommunen

Asker kommune har innført en reisepolicy for å redusere kommunens klimaavtrykk og kostnader knyttet til reisevirksomhet utenfor kommunen.

Bilde av Asker stasjon
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Reisepolicyen etablerer rutiner for vurderinger av reisemåte og opphold i forbindelse med tjenestereiser og representasjon for ansatte og folkevalgte og har en direkte relevans til bærekraftsdimensjonene økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft.

- Vi er glade for endelig å ha fått på plass en reisepolicy for ansatte og folkevalgte i Asker kommune, sier ordfører Lene Conradi. - Dette er et skritt på vei for å få ned kommunens klimafotavtrykk og vi håper den kan inspirere de ansatte og de folkevalgte til å tenke nytt i forbindelse med møter og reiser.

Økt bruk av digitale møteformer og grønn mobilitet vil gi lavere utgifter og tidsbruk knyttet til fysiske reiser, færre flyreiser og lavere klimagassutslipp knyttet til reisevirksomhet.

- Asker kommune skal fortsette å delta på eksterne arenaer for samarbeid, kompetanseutvikling og dialog både politisk og administrativt, sier kommunedirektør Lars Bjerke. - Ordfører og politisk ledelse vil ha representasjonsoppgaver og andre prioriterte oppdrag på vegne av kommunen, som forutsetter fysisk tilstedeværelse på aktuelle arenaer. Men færre og mer miljøvennlige reiser er en viktig målsetning for kommunen hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, sier han.

Prinsippene som ligger til grunn i reisepolicyen underbygger en ønsket praksis som etterstreber effektiv tids- og ressursbruk, økonomisk nøkternhet, og hensyn til miljø- og klimaavtrykk i kommunens reisevirksomhet.

Asker kommunes reisepolicy finner du her

Asker kommunes reisepolicy ble vedtatt av formannskapet i deres møte 19. mai 2020. Her finner du sakspapirer og vedtak.