Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Dugnaden fortsetter etter ferien

Smittetallene i Asker er lave. - Det er gledelig, men dugnaden er ikke over, sier ordfører Lene Conradi.

Ferien er over for mange av oss, og vi vender tilbake til barnehage, skole og jobb. Velkommen skal dere være!

Det er fint å treffe venner og kollegaer igjen, det har jeg selv sett fram til.

De fleste har vært flinke til å overholde smittevernrådene i sommer, og det må vi fortette med når vi vender tilbake til hverdagen igjen. Askerbøringene er et dugnadsfolk. Det beviste vi i månedene etter 12. mars, og dugnaden fortsetter utover høsten – ja, så lenge det er nødvendig.

Smitten øker i samfunnet

Vi ser dessverre en ny økning i koronasmitte i Norge. «For å beholde kontrollen må vi derfor tråkke på bremsen for videre gjenåpning og sette inn tiltak på nytt», sa helseminister Bente Høie (H) på pressekonferansen 7. august.

Smitten øker spesielt blant de unge. Til dere vil jeg si: Minimer risikoen ved å droppe fester med flere enn 20 deltakere, vask hendene og hold avstand.
Vi må også tørre å si nei til den klemmen og unngå å treffe så mange i hverdagen. Slik tar vi vare på hverandre og bidrar til at samfunnet ikke må stenges ned på nytt.

Lave smittetall i Asker

Vi har lave smittetall, heldigvis. Totalt gjennom hele koronaperioden er det påvist smitte hos 216 personer bosatt i Asker.

Kommunen senker ikke skuldrene av den grunn. Vi er i beredskap og er forberedt på at smittetallene kan stige, slik det har gjort i enkelte kommuner. Vi vet at det kan være skjult smitte, og vi vet hvor fort viruset sprer seg. Forhåpentlig har myndighetene en vaksine på plass i løpet av våren 2021, og kommunen er i gang med å lage en plan for massevaksinasjon i tråd med føringer fra nasjonale myndigheter.

Barnehager og skoler godt forberedt

Nå som barnehager og skoler åpner opp igjen, er det ekstra viktig å være påpasselige.

Ansatte er godt forberedt til et nytt barnehage- og skoleår. Jeg er svært takknemlig for jobben de gjør når det gjelder smittevern, slik at vi kan holde barnehager og skoler åpne.

Ta kontakt med din barnehage eller skole om du lurer på noe i forbindelse med åpningen.

Ta kontakt

En viktig huskeregler for oss alle, i tillegg til å vaske hendene, holde avstand og feste med måte, er å bli hjemme om vi er syke. Har du symptomer på korona, luftveisinfeksjon eller forkjølelsessymptomer, ta kontakt med koronaklinikken og be om å bli testet. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og de har god testkapasitet. Skulle du bli oppringt av et ukjent norsk nummer, ta telefonen. Det kan være fra smittesporingsteamet.

Dersom vi alle gjør disse tingene, begrenser vi smittespredningen og bidrar til at vi fortsatt har kontroll over smitten i Asker.

Tusen takk

Jeg vil takke alle som hver dag er med på å dugnaden. Du som velger sykkel framfor å ta bussen, eller du som er hjemme ved forkjølelsessymptomer. Vi gjør det for å unngå at vi selv blir smittet, men ikke minst for å hindre at vi smitter andre – også våre nære og kjære. En bestemor. En kronisk syk venn.

Vi skal klare det sammen!