Revidert nasjonalbudsjett: ikke nok til kommunesektoren

- Vi har gjort egne beregninger på utgiftene knyttet til koronasituasjonen. Det regjeringen legger opp til er ikke tilstrekkelig, sier Lene Conradi.

KS mener i en pressemelding i dag at Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket fullt ut i år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås. Ifølge styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, er usikkerheten så stor at politisk garanti for dekning av tap er nødvendig.

- Jeg er langt på vei enig i dette, sier ordfører Lene Conradi som legger vekt på at 2020 er et ekstraordinært år med ekstraordinære merutgifter for kommunene og en helt ekstraordinær belastning på mange av de ansatte.

Ordføreren forventer at det kommer mer fra regjeringen i tiden framover.

KS la tidligere i år fram et anslag på virkningene av korona-pandemien på kommuneøkonomien i 2020. KS mente da at kommunenes merutgifter ville komme på rundt 20 milliarder kroner. KS sine anslag i dag er på 18-27 milliarder. I RNB kompenserer Regjeringen kommunesektoren med 10,8 milliarder kroner. Dette utgjør ca 140 millioner kroner i kompensasjon for Asker kommune i 2020.

- Dette er ikke mer enn omtrent halvparten av hva vi hadde forventet, og hva KS tidligere har anslått. Vi har beregnet merutgiftene på grunn av koronasituasjonen til ca 350 millioner kroner for Asker kommune. Dette er en betydelig sum som krever at vi må prioritere strengt og ta grep, dersom de ikke blir kompensert for. Vi hadde nok forventet at regjeringen hadde nærmet seg dette tallet, sier ordføreren.

Koronakrisen rammer samfunns- og kommuneøkonomien kraftig. Finansmarkedene og global, nasjonal og lokal handel har blitt sterkt svekket. Arbeidsplasser og selskaper har forvunnet over natten med økt arbeidsledighet som konsekvens.

- Vi kjenner ennå ikke alle ringvirkningene og det totale samfunnsregnskapet av denne pandemien. Men vi vet at konsekvensene vil være knyttet til varigheten av krisen, hvor mange som blir syke, hvor inngripende virkemidler som er nødvendig i det videre og ikke minst vår felles evne til å ivareta, opprettholde og gjenopprette næringsliv og arbeidsplasser framover. Det trenger vi økonomi til å bære, sier ordføreren.

Se også pressemelding fra KS (kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner).