Skal få flere innvandrere i jobb

Sudipa Chakraborty skal banke på dører hos det lokale næringslivet i Asker. Målet er å få flere innvandrere i jobb.

Prosjektleder JobbAsker og Nav-leder Wenche Steen

- Jeg har selv opplevd å komme hit uten å kunne språket eller ha noen jobb å gå til. Erfaringene jeg gjorde meg den gang og som har ført meg hit i dag, blir viktige å ta med seg inn i prosjektet, sier Sudipa Chakraborty som er nyansatt prosjektleder for JobbAsker – et samarbeid mellom kommunen, Nav Asker, frivilligheten og Asker Næringsforening.

Utfordre næringslivet

Prosjektet har vært i støpeskjeen siden 2018, og er tuftet på FNs bærekraftsmål om å samarbeide for å nå målene, anstendig arbeid, økonomisk vekst og god utdanning.

Spesielt to oppgaver blir viktige for prosjektleder Sudipa Chakraborty framover.

- Jeg skal bli kjent med og synliggjøre bedrifter som allerede jobber med mangfold og inkludering. Samtidig skal jeg utfordre bedrifter, organisasjoner og kommunale etater til å bidra slik at flere innvandrere kommer i jobb, og innlemmet i Asker samfunnet.

Økonomisk støtte 

NAV-leder Wenche Steen sier næringslivet i Asker er velvillige og åpner dørene for innvandrere.

- Å ha en jobb å gå til, er viktig for å lykkes med å integrere innvandrere og motvirke utenforskap.

Hun opplever likevel at en del ikke tenker på muligheten av økonomiske årsaker.

- Da er det viktig å si at det følger med midler og mentorordning for bedrifter som tar inn innvandrere.  

Pålitelige ansatte

NAV-leder Steen og prosjektleder Chakraborty sier at bedrifter som satser på flerkulturelle, får mye igjen for det – som kompetanseheving og bedre resultater, men også hardtarbeidende og pålitelige ansatte.

- Dette er også noe arbeidsgivere melder tilbake til oss, sier Steen.

Har stor tro på prosjektet

JobbAsker har skapt flere suksesshistorier. Ordfører Lene Conradi (H) sier hun er glad for å ha ny prosjektleder på plass.

- Det er viktig å få fram og se ressursene som finnes i det flerkulturelle miljøet i Asker. Jeg har stor tro på prosjektet og hva vi kan få til sammen med det lokale næringslivet og frivilligheten.

-Ikke sitt hjemme

Prosjektleder Chakraborty har forståelse for at innvandrere synes det er vanskelig å starte på nytt i et nytt land.

- Men hva du enn gjør, ikke sitt hjemme, sier Sudipa Chakraborty.

Her er hennes tips for å bli en attraktiv ansatt med flerkulturell bakgrunn:

  • Lær deg språket
  • Finn ut hva du mangler av for eksempel utdanning
  • Meld deg som frivillig
  • Vær åpen og nysgjerrig
  • Stå på, ikke gi deg

Har du spørsmål om JobbAsker, ta kontakt med Sudipa Chakraborty Sudipa.Chakraborty@nav.no