Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Spørsmål og svar om influensavaksinen 2020

Høsten er her, og det er også årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi gir deg svarene på det du og mange lurer på om influensavaksinering i Asker.  

Hvem kan få årets influensavaksine?

Årets influensavaksine er forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember. Det vil si at hvis du ikke er i risikogruppen, kan du ikke få vaksinen før 1. desember 2020. 

Alle som er i risikogruppen og helsepersonell med pasientnært arbeid bør ta influensavaksinen i år. Særlig eldre og personer med alvorlige kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen.

Fra 16. desember kan alle få tilbud om influensavaksine. Henvend deg til Vaksinasjonskontoret for å bestille time. Se under for kontaktinformasjon. 

Beskytter influensavaksinen mot Covid-19?

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot Covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa og smitter pasientene sine, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av Covid-19.

Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Alle legekontor vaksinerer personer i risikogruppene. Apotekene har også tilgang på vaksiner – og vaksinerer risikogruppene som er prioritert fram til 1 desember 2020.

Ikke møt fysisk frem på legekontor for vaksinering uten å ha en avtale. Da unngår man overfylte kontorer og smitterisiko. Sjekk fastlegekontorets hjemmeside, som viser hvordan vaksineringen organiseres. Noen legekontorer har egen timebok for influensavaksinering. Husk at det bare er målgruppen som kan få vaksinen i første vaksinasjonsrunde.

Arbeidsgiver vaksinerer helsepersonell med pasientnært arbeid.

Hva koster influensavaksinen?

Personer i risikogruppen vil få vaksine hos fastlegen for 50 kroner, eller gratis hvis de har frikort. For andre koster vaksinen 225 kroner. 

Når skal jeg ta vaksinen?

Folkehelseinstituttet anslår at sesonginfluensa starter rundt juletider. Vi anbefaler derfor at du tar vaksinen før jul. Vaksinasjonskontoret åpner opp for vaksinering for folk som ikke er i noen risikogrupper fra 16. desember. 

Hvor kan jeg bestille time til vaksinering? 

Du kan bestille time for vaksinasjon på følgende to måter: 

E-post:

Telefon: 667 68 330

Jeg holder avstand og spriter hendene. Er ikke det nok?

Det er ingenting som tilsier at denne influensasesongen vil bli annerledes enn tidligere sesonger. De strenge smitteverntiltakene som ble innført i mars 2020 vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen noe, men vil ikke alene være nok. Det er derfor viktigere enn noensinne at folk i risikogruppen og helsepersonell med pasientnært arbeid tar influensavaksinen.

Hva med barn i risikogruppen. Skal de ta influensavaksinen?

Barn med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40) eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege skal vaksineres. Ta kontakt med helsestasjonen, fastlege eller skolehelsesykepleier. Spedbarn under seks måneder skal ikke vaksineres.

Skal jeg ta influensavaksinen hvis jeg mistenker at jeg er smittet?

Nei! Dersom du allerede har symptomer anbefaler vi at du venter til du er symptomfri før du tar vaksinen.

Kan jeg vaksinere meg andre steder enn på legekontoret?

Ja, du kan vaksinere deg i private helsetjenester og på apotekene, men hvis du ikke er i risikogruppen må du vente til 1. desember med å vaksinere deg. 

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor mange vaksiner har Asker kommune bestilt? 

Asker kommune mottar 15 800 doser med influensavaksine. Det er 2.000 flere doser enn vi fikk i 2019.

Ytterligere informasjon

Folkehelseinstituttets faktaark om influensavaksinasjon 2020-2021. 

Her kan du lese mer om influensavaksinering høsten 2020 (FHI).