Tar initiativ til dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn

Ordfører Lene Conradi og Tor Øystein Vaaland, prost i Den norske kirke i Asker, tar et felles initiativ for å etablere Asker tros- og livssynsforum.

 Ordfører Lene Conradi og prost i Asker Tor Øystein Vaaland i samtale.
Ordfører Lene Conradi og prost Tor Øystein Vaaland tar initiativ til dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Asker kommune.

Forumet blir en lokal dialoggruppe for ledere av ulike tros- og livssynssamfunn i Asker kommune.

– Vi har begge kjent på et ansvar for å etablere et slikt dialogforum, sier Ordfører Lene Conradi.

– Vi ønsker å lage et forum der vi vet om hverandre, og lærer hverandre å kjenne. Fordi vi tror på dialogen mellom ulike troende og tenkende, sier Tor Øystein Vaaland.

– Som ledere representerer vi til sammen flere tusen muslimer, kristne, buddhister, bahaier, jøder, hinduer og humanetikere bare i Asker. Vi ønsker et nettverk som kan gjøre det lettere å støtte hverandre ved behov, og bidra til økt forståelse og respekt for tros- og livssynsmangfold også i lokalsamfunnet, fortsetter han.

– Vi kjenner til tilsvarende nettverk i blant annet Drammen og Bærum, og vet at nettverk er viktig når behovet for samhold er størst. Et eksempel, er hvordan ulike troende støttet Al-Noor-moskeen i Bærum, da den ble angrepet i fjor sommer, sier Conradi.

Oppstartsmøte i oktober

I disse dager går det ut en invitasjon til 12 tros- og livssynssamfunn i Asker kommune til et oppstartsmøte onsdag 14. oktober 2020. Hver av de 12 organisasjonene inviteres med to representanter.

De inviterte er:

 • Humanetisk forbund i Asker
 • Masjid- e Quba ahl e sunnat (Den pakistanske moske i Asker)
 • Asker somaliske samfunn
 • Sanatan Mandir Sabha (Hindutempelet på Slemmestad)
 • Den eritreisk-ortodokse tewahdo kirke debreha waryat kdus «Petrus og Paulos» i Asker og Bærum
 • Baha’i-samfunnet i Norge.
 • Pinsemenigheten Salem Åros
 • Sannhetens ord bibelsenter
 • Syrisk-norsk forening
 • Asker kirkeakademi
 • Misjon Europa på Tofte, pinsevenner
 • Jehovas vitner Asker menighet