Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet?

Forrige uke presenterte regjeringen sin andre nasjonale rapportering om bærekraft.

Rapport om Asker kommune og bærekraft

Rapporteringen er en frivilling kartlegging og rapportering til FN om arbeidet med bærekraftig utvikling, både hva som skjer i kommuner, men også på regionalt nivå. Norge er det første landet som gjennomfører en koordinert prosess der rapporteringen på ulike nivå ses i sammenheng.

Rapporten og opptak fra fremleggelsen finner du her

Rapportering av bærekraftsarbeidet i Asker kommune

I forbindelse med kommunesammenslåingen var det naturlig for oss å bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk for å bygge vår nye kommune. Bærekraftsmålene ga oss et konstruktivt rammeverk og veileder oss i planlegging for den typen samfunn vi ønsker å bygge.

Kommuneplanens samfunnsdel viser bærekraftsmålene i vår lokale kontekst.
Asker kommune har arbeidet systematisk med implementeringen av FNs bærekraftsmål. I forbindelse med dette arbeidet har Asker kommune ferdigstilt sin egen rapport (Voluntary Local Review).

Rapporten sammenfatter ulike prosesser, evalueringer som er gjort av Asker som smart og bærekraftig kommune, og ser dem i sammenheng.
Formålet med rapporten er å gi et bilde på hvordan Asker kommune jobber med implementeringen av FNs bærekraftsmål, og synliggjøre modenhet og potensiale for utvikling. Funnene i rapporten vil brukes i styringen av Bærekraftige Asker programmet, samt bidra til erfaringsdeling med det globale felleskapet. Rapporten viser også eksempelprosjekter gjennomført i Asker.

I september vil Asker kommune sin Volentary Local Review bli behandlet i en politisk sak om bærekraftsarbeidet i formannskapet. Alle virksomheter inviteres til å jobbe med bærekraft i praksis høsten 2021. 

Rapporten kan leses her.