Nye støtteordninger til næringslivet

Formannskapet har vedtatt nye støtteordninger til lokalt næringsliv for å avhjelpe følgene av smittvernsrestriksjoner.

Illustrasjonsplakat støtteordninger

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt
næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner.

Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Støtteordningene ble utarbeidet i dialog med Asker Næringsforening og gjennom møter med ledere i utsatte bransjer.

Vedtatte ordninger

I vedtaket fra formannskapet 26. januar ble disse ordningene (kalt Askerpakke 2) vedtatt i gangsatt:

  • Refusjon for betalt husleie for gründerbedrifter
  • Kompensasjon for lokal forskrift, skjenkestopp
  • Kompensasjon for husleieutgifter for nystartede bedrifter
  • Gründer- og innovasjonsfond – ny utlysning
  • Rådføring- og rådgivningskanalen
  • Omstillingsfond
  • Næringslivskampanje og stimulering til aktivitet og lokal handel
  • Nettverk for omstillingsarbeid mot "den nye normalen"
  • Etablerertjenesten – utvidet tilbud

De ulike ordningene utlyses etter hvert, og oversikten på denne siden oppdateres fortløpende med retningslinjer og søknadsskjemaer.