En alvorlig sak

- Dette er en svært alvorlig og beklagelig sak, sa organisasjonsdirektør Lars Joakim Tveit i Asker kommune da han orienterte formannskapet tirsdag kveld 15. desember.

Illustrasjonbilde av tastatur og hengelås

Formannskapet i Asker kommunen ble tirsdag kveld 15. desember orientert om en sak om brudd på personvernbestemmelsene.

Kommunen ble torsdag 10. desember 2020 varslet om at personsensitiv informasjon fra historiske byggesaker i tidligere Hurum kommune var offentlig tilgjengelig via innsynsløsningen BraArkiv. I BraArkiv finner vi det kommunale arkivet for byggesaker, delingssaker og oppmålingssaker ordnet etter gårds- og bruksnr.

Informasjonen var tilgjengelig i perioden 2.september 2020 til 10.desember 2020.  Informasjonen gjelder for byggesaker fra før 2012.

- Vi gjennomfører nå interne undersøkelser for å avklare årsak og omfang, sier Tveit.

Dette er gjort så langt i saken:

 • Informasjonen ble umiddelbart fjernet for innsyn
 • Interne undersøkelser av årsaken til hendelsen startet umiddelbart
 • Varsler ble informert om det og videre forløp fra kommunens side
 • Avviksmelding er sendt til Datatilsynet
 • Politisk ledelse, formannskap og kontrollutvalgsleder er informert
 • Informasjon gis i formannskapet 15. desember

Hva blir gjort framover:

 • Hendelsen forankres i kontrollutvalget.
 • Jevnlig administrativ oppfølging og rapportering
 • Fortsette implementering av tiltaksplan for bedret personvern og informasjonssikkerhet, jfr en rapport fra Sopra Steria.
  • Få på plass digitale og automatiserte prosesser rundt IKT-systemene.
  • Fra «lukkede til åpne løsninger» - personvern og meroffentlighet.
  • Styrking av sentrale ressurser i Asker kommune til personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet.
  • Styrke kompetansen til og bevisstgjøringen i kommuneledelsen, alle virksomheter og til den enkelte saksbehandler / medarbeider.
  • Samarbeide med andre kommuner om personvern, informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet gjennom digitaliseringsnettverkene Digitale Akershus og DigiViken.
  • Måling av effekt av tiltakene.