Prosjektet Grønne klasserom er i gang!

Startskuddet har gått for prosjektet "Grønne klasserom", med deltakere fra 11 skoler i Asker kommune.

Prosjektet Grønne klasserom med mennesker

Fagfornyelsen legger opp til en mer utforskende og erfaringsbasert praksis. Dyrking av vekster gir unike muligheter for å engasjere elevene og styrke arbeidet med bærekraftig utvikling og livsmestring i skolen.

Alle barneskolene i Asker har muligheten til å delta i prosjektet. Lærere som er påmeldt deltar i et nettverk der de får en innføring i dyrking av vekster i klasserommet og deler gode eksempler på hvordan de engasjerer elevene i arbeidet på egen skole. Prosjektet Grønne klasserom har fått støtte fra Sparebankstiftelsen for skoleåret 2021/2022. Alle barneskoler i Asker får tilbud om en stor utstyrspakke, i tillegg til kompetanseutvikling.

Grønne klasserom = bærekraftig utvikling i praksis

Mari Ugland Grønstøl koordinerer arbeidet med bærekraftig utvikling innenfor oppvekst i Asker kommune. Sammen med Inger Grimm, Klima og kulturformidling, Siw Bjelland, Fiori blomster og Eirill Olafsen Steen, Stordammen skole, jobber hun for å kunne tilby kompetanseutvikling og utstyr til dyrking i og utenfor klasserommet til alle barneskolene i kommunen.

- Dyrking av mat i skolen bidrar til variert og utforskende undervisning, samtidig som elevene får være med på bærekraftig utvikling lokalt, sier Mari Ugland Grønstøl.

- Å innføre grønne klasserom i barneskolene vil bidra til å legge til rette for mer utforskende og aktiv læring. Det tror vi kan være veldig motiverende og inspirerende, for både lærere og elever. Arbeidet med grønne klasserom er bærekraft i praksis. Drømmen er at alle barneskolene blir med i løpet av skoleåret. Det er bare å ta kontakt, så kommer prosjektet ut til skolen, med startpakke og opplæring, sier Inger Grimm, initiativtaker og prosjektleder til prosjektet Grønne klasserom.

Det har vært en spennende dag og jeg gleder meg til det videre samarbeidet med så mange engasjerte og dyktige lærere og andre samarbeidspartnere i prosjektet, avslutter Mari Ugland Grønstøl.

- Dette var en utrolig gøy og inspirerende dag. Og at vi i tillegg har fått alt dette utstyret er jo som jul, nyttår, påske og sommerferie, alt på en gang! Tusen takk, sier en lærer på veien ut døra med hendene fulle av blomsterløk, bærbusk, frø og massevis av dyrkeutstyr.