Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Skoler og barnehager åpner på grønt nivå

Asker kommune ønsker velkommen til et nytt skole- og barnehageår på grønt tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

På grønt nivå vil det ikke lenger være behov for kohortinndelinger og vi vil kunne gå tilbake til vanlig organisering av avdelinger og skole-, SFO- og barnehagehverdagen. Det er allikevel viktig å huske på at vi fortsatt er i en pandemi, så ingen syke barn skal møte i SFO/ barnehagen, og god håndhygiene må opprettholdes.

På skolene og på SFO åpnes det opp for fellesmåltider, og det vil bli fakturert matpenger for august. I barnehagene har vi matpakker ut august, og det blir ikke sendt ut faktura for mat denne måneden. 

Levering og henting av barn i barnehage

På grønt nivå vil foresatte kunne følge barna inn i barnehagen. Det er viktig med lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben, for eksempel maks antall foresatte som er i garderoben samtidig. Barnehagen kan fortsatt legge til rette for levering og henting ute der det er hensiktsmessig. Ta kontakt med din barnehage for informasjon om gjeldende praksis.

Levering og henting i SFO

Foresatte vil kunne levere og hente på SFO og skolen ved grønt nivå, men alle skoler er utformet forskjellig og det er derfor behov for noen lokale tilpasninger for å ivareta smittevern. Foresatte må derfor ta kontakt med sin skole for å få informasjon om hvordan dette praktiseres der, eventuelt sjekke skolenes hjemmesider.

Har du vært i utlandet?

Har du vært i utlandet i ferien? Vi ser en del innreisesmitte, men har god oversikt over situasjonen. Det er viktig at foreldre ikke sender barn og unge i barnehagen, på skolen og på SFO før de er ute av karantene eller hvis de har forkjølelsessymptomer.

På regjeringens sider oppdateres det forløpende hvilke land som er gule, grønne og røde.  

Det et viktig at foreldre følger med symptomer på Covid-19. Test dere selv og barna deres ved symptomer, uavhengig av om de er vaksinerte eller ikke. Her kan dere bestille koronatest.

Her kan dere lese mer om innreisekarantene. 

Hold deg oppdatert

Det er et nasjonalt mål å holde barnehager og skole på grønt nivå. Skoler, SFO og barnehager i Asker driver etter trafikklysmodell med grønt, gult og rødt smittenivå.

Ved lokale smitteutbrudd kan det bli innført gult eller rødt nivå på den enkelte enhet.

Les mer om Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell her.

Følg med på sidene om skoler og barnehager i Asker under koronapandemien. 

Vi ønsker alle velkommen tilbake til et nytt barnehage- og skoleår!