Asker kommune inngår samarbeid med Fri Oslo og Viken

Torsdag 29. juni signerte ordfører Lene Conradi på vegne av Asker kommune en avtale med Fri Oslo og Viken. Avtalen er en oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.

Signering av avtale med Asker kommune og  Fri Oslo og Viken
Fra venstre: Jan Erik Lindøe (kulturliv i Asker), Siri Lande (Fri Oslo og Viken), Lene Conradi (ordfører i Asker) og Trude B. Steinmo (HR i Asker).

- Denne avtalen skal bidra til kompetanseheving, og blir viktig i arbeidet med å oppfylle Asker kommunes mål om gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne. Et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv vil også være et viktig steg på veien til å skape trygge sosiale møteplasser og arrangementer for hele befolkningen, sier ordfører Lene Conradi.

- I tillegg til at avtalen gir oss konkrete verktøy, setter vi også med dette likeverd og inkludering på dagsorden, og vi sender et tydelig signal, fortsetter ordføreren.

Fem Regnbuefyrtårn

Som en del av avtalen skal Asker kommune sikre at minimum fem virksomheter blir sertifisert Regnbuefyrtårn innen utgangen av 2024. Sertifiseringen er et synlig bevis på at de aktuelle virksomhetene har gjennomgått grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold.

Leder for HR i Asker kommune, Trude Bredal Steinmo, følger opp den interne delen av avtalen. 

– Vi ser viktigheten av at vi som arbeidsgivere og ansatte har kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og at vi har kompetanse til å møte alle innbyggere, brukere, pasienter og elever på en ivaretakende og trygg måte, uavhengig av seksuell legning. For å sikre at vi fremmer likeverdige tjenester, og skaper et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, er det viktig at vi har fått på plass et rammeverk som hjelper oss til å jobbe strukturert og ordentlig med tematikken kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Steinmo.

Sekretariatsleder i Fri Oslo og Viken, Siri Lande, gleder seg over signeringen, og forteller hvordan økt kunnskapsnivå er med på å trygge samfunnet.

- Denne avtalen blir viktig for å skape trygge arbeidsplasser og likeverdige tjenestetilbud i Asker kommune, avslutter Lande.

Inspirert av modell fra Bærum 

Asker kommune ble kontaktet av Fri Oslo og Viken høsten 2021, for å få Asker med på en samarbeidsmodell tilsvarende Fri Oslo og Viken hadde startet opp med i Bærum kommune. Etter flere møter ble det foreslått en samarbeidsmodell tilpasset Asker kommune.

FRI Oslo og Viken er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH og DNF 48). Det er en frivillig organisasjon og er hjem for en rekke prider, grupper og aktiviteter. Skeiv kunnskap er fagavdelingen til FRI Oslo og Viken som tilbyr kompetanseheving for offentlige og private virksomheter hvor arbeidsplassen kan oppnå kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.