De Unges Kommunestyre (DUK) fordelte 300 000 kroner

30 ungdomsskoleelever fra 12 ungdomsskolesoner deltok på budsjettmøtet til DUK – de private ungdomsskolene deltok også i sine respektive soner.

Elever samlet til De unges kommunestyre
Her er elevene som var samlet til De Unges Kommunestyre (DUK) 1. desember .

Elevene hadde i forkant hatt møter med barneskolene i sitt område, og sendte inn forslag på vegne av hele sonen.

Det kom inn mange forslag - til sammen 22 - og flere av de handlet om sosiale aktiviteter.

Det ble lagt opp til at man kunne snakke sammen i pausen og kombinere / slå sammen forslag fra sonene dersom de var litt like, og dette ble gjort for flere. Det endte derfor opp med 19 forslag som det ble votert over ved at skolene ga poeng til de ulike forslagene.

300 000 kroner til fordeling

Elevene hadde 300 000 kroner som utgangspunkt, og summen som ble foreslått fordel totalt måtte ikke overstige dette.

Disse forslagene ble votert fram og vedtatt:

 • 75 000 kroner til Utekino – tre forskjellige steder i kommunen; Asker sentrum, Midtbygda og Tofte.
  Foreslått av Vollensonen.
 • 100 000 kroner til Aktivitetsdag
  Foreslått av Hovedgårdensonen, Slemmestadsonen, Toftesonen og Røykensonen.
 • 30 000 kroner til Skoleturnering i dodgeball/kanonball.
  Foreslått av Borgen- og Landøyasonen
 • 35 000 kroner til Slalåmdag for 7.- trinn
  Foreslått av Risengasonen.
 • 29 750 kroner til volleyballturnering på Føyka for barne- og ungdomsskolene 
  Foreslått av Solvangsonen.
 • 30 000 kroner til bøker og utstyr til Askerbibliotekene
  Foreslått av Solvangsonen.

Her kan du se sakspapirer og video fra møtet.