Fire år og mange gode resultater

I en fersk rapport oppsummerer Asker kommune den første kommunestyreperioden etter sammenslåingen og hva kommunen har fått til siden 1. januar 2020. Rapporten behandles i formannskapet 6. juni 2023.

Jente i løvetaneng med sykkelhjelm og ryggsekk.
Foto: Ronny Boysen

- Den første kommunestyreperioden i ny kommune er snart ved veis ende, og denne rapporten gir et tilbakeblikk på hva vi har jobbet med disse første fire årene, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

I juni 2016 vedtok Hurum, Røyken og Asker å slå seg sammen til en ny storkommune. Kort tid etter denne historiske beslutningen ble fellesnemnda etablert for å lede arbeidet med sammenslåingen. Etter flere år med grundige forberedelser, så nye Asker kommune dagens lys 1. januar 2020. Asker er nå Norges 8. største kommune og har i dag ca. 97 800 innbyggere.

– Rapporten ser tilbake på de ambisjonene som ble lagt i intensjonsavtalen fra 2016, samt målene og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2020. Jeg er stolt over alt vi har fått til. Vi leverer både på regjeringens mål for kommunereformen, og på de målene som ble satt i intensjonsavtalen, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Han trekker særlig fram følgende temaer som kommunen har jobbet med og oppnådd resultater på:

 • FNs bærekraftsmål
 • Befolkningsvekst
 • Vekst i næringslivet
 • Tettstedsutvikling
 • Samferdsel
 • En god oppvekst
 • Gode velferdstjenester
 • Medborgerskap og lokaldemokrati
 • Folkehelse, frivillighet og kulturliv
 • Klima og sirkulærøkonomi
 • Natur og miljø
 • Tilrettelegging for heltidskultur
 • Bærekraftig økonomi

- Det er gjort svært mye godt arbeid de siste fire årene. Vi har mye å vise til, selv om vi også måtte håndtere en pandemi underveis i løpet. Samtidig må vi erkjenne at det fortsatt gjenstår mye arbeid. For å løse samfunnsutfordringene trenger vi fortsatt sterke samarbeid og partnerskap, sier Bjerke.

-En bærekraftig og fremtidsrettet samfunn- og tjenesteutvikling har et langt tidsperspektiv, og det i denne perioden utviklet et politisk fundament for den nye kommunen, gjennom 17 temaplaner, 4 handlingsprogram og kommuneplanens samfunns- og arealdel.

- Bygging av en ny kommune krever solid innsats over lang tid – både av ansatte, folkevalgte, tillitsvalgte, frivilligheten, næringslivet og alle som bor og jobber her, understreker Bjerke.

Rapporten behandles i formannskapet den 6. juni 2023.

Les hele rapporten.