Tjenesteområde Administrasjon og ledelse

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen.

Organisasjonskart tjenesteområde Administrasjon og ledelse
Klikk på bildet for større versjon

 

Øverste ledelse

Randi Sandli

Direktør for økonomi
Mob: 901 69 737

Lars Joakim Tveit

Direktør for organisasjon
Mob: 907 56 926

Direktørene har kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder.