Tjenesteområde Administrasjon og ledelse

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen.

Organisasjonskart tjenesteområde Administrasjon og ledelse
Klikk på bildet for større versjon

Direktør økonomi

 • Virksomhetsstyring
 • Økonomi og anskaffeser
 • Regnskap

Direktør organisasjon

 • Strategi og utredning
  • Utredning
  • Politisk sekretariat
 • HR
  • Personal
  • Lønn
 • Innovasjon og digitalisering
  • Innovasjon og læring
  • IKT og digitalisering
  • Arkiv og informasjonsforvaltning
 • Kommunikasjon
 • Kommuneadvokaten

Øverste ledelse

Randi Sandli

Direktør for økonomi
Mob: 901 69 737

Lars Joakim Tveit

Direktør for organisasjon
Mob: 907 56 926

Direktørene har kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder.