Tjenesteområde Medborgerskap

Tjenesteområde Medborgerskap har fem virksomheter.

Direktør medborgerskap

Ragnar Sand Fuglum (konstituert)
Christer Best Guldbrandsen fra 26. september 2022.

Virksomheter

Innbyggerdialog og frivillighet

Virksomhetsleder: Charlotte Sætre

  • Holmen, Tofte og Sætre innbyggertorg
  • Holmen, Slemmestad og Borgen innbyggertorg
  • Asker og Spikkestad innbyggertorg

Bibliotekene

Virksomhetsleder: Siri Tiedemann Naalsund

  • Teknologi og læring
  • Publikumstilbud for voksne
  • Publikumstilbud for barn

Kulturskolen

Virksomhetsleder: Kim Stian Gjerdingen Bakke

  • Forvaltning og den kulturelle skolesekken
  • Musikk 1
  • Musikk 2
  • Teater, dans og visuell kunst

Kulturliv

Virksomhetsleder: Jan Erik Lindøe

  • Kulturavdelingen
  • Kulturarenaer
  • Ungkultur

Idrett og friluft

Virksomhetsleder: Bente Flygind

  • Forvaltning og utvikling
  • Aktiv fritid
  • Idrettshaller
  • Svømmehaller

Øverste ledelse

Ragnar Sand Fuglum (konstituert til 26.9 2022

Direktør for medborgerskap

Direktørene har kommunedirektørens fullmakter inne sine områder.