Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har tre virksomheter.

Organisasjonskart for Ssamfunnsutvikling

 

Øverste ledelse

Eli Aubert

Direktør for samfunnsutvikling
Mob: 982 36 758

Direktøren har kommunedirektørens fullmakter innen sitt område.