Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har tre virksomheter.

Organisasjonskart for Ssamfunnsutvikling

 

Øverste ledelse

Per Morstad

Direktør for samfunnsutvikling
Mob: 470 23 483

Direktøren har kommunedirektørens fullmakter innen sitt område.