Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Tjenesteområde Samfunnsutvikling har tre virksomheter.

Organisasjonskart_samfunnsutvikling2021b.jpg

 

Øverste ledelse

Per Morstad

Direktør for samfunnsutvikling
Mob: 470 23 483

Direktøren har kommunedirektørens fullmakter innen sitt område.