Vil du komme med innspill til kommuneplanens arealdel?

Asker kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogrammet. Vil du komme med innspill til kommuneplanens arealdel eller planprogrammet? Ny frist for innspill er 15. september 2020. 

Asker kommune varsler nå oppstart av arbeidet med ny arealdel for kommuneplanen 2020 - 2032. En kommuneplan er delt i to; samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret 9. juni 2020. Arealdelen forventes vedtatt i juni 2021. 

Kommuneplanens arealdel som nå skal utarbeides vil styre arealbruken i kommunen og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, samt askersamfunnets interesser og behov. 

Ønsker du å komme med innspill til planarbeidet er frist for å gjøre det 15. september 2020.

Vi ønsker at du gir dine innspill elektronisk via denne nettsiden. 

Her kan du også lese om kommuneplanen, planprogrammet, kommuneplanens samfunnsdel og selvfølgelig følge med på det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.