ASKER-posten er Asker kommunes informasjonsavis. Avisen kommer ut 7 ganger i året og distribueres til alle Askers innbyggere og bedrifter.

Klikk på bildet for å åpne siste utgave av ASKER-posten (PDF).

ASKER-posten_2017_nr5

ASKER-posten skal gjøre det litt enklere å få innblikk i det som skjer i kommunen – enten det er tjenestetilbudet, lokalpolitiske prosesser og vedtak, kulturarrangementer eller samfunnsutvikling du er interessert i.

Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt er kommunens grunnleggende verdier, og kommunen har et ansvar for å gi aktiv og god informasjon til innbyggerne om kommunens tjenester, aktiviteter og vedtak. Derfor vil vi minst seks ganger i året utgi ASKER-posten og distribuere den til alle Askers innbyggere og bedrifter.

ASKER-posten utgis av Asker kommune. 
Opplag 25 000.

Redaktør: Svein-Ivar Fors

Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud

Tilbakemeldinger, tips og spørsmål?

Telefon redaksjonen:
66 90 90 23

Sentralbord:
66 90 90 00

E-post: asker-posten@asker.kommune.no

Postadresse: ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker

Besøksadresse: Asker Rådhus, Knud Askers vei 25

Øvrig kontaktinformasjon til kommunen, se Kontakt oss.

Utgivelsesplan

ASKER-posten kommer ut 7 ganger i 2017:

11. januar
22. mars
10. mai 
21. juni 
3. august VALGUTGAVE
23. august
6. desember - med innleveringsfrist 1. november

I tillegg vil gir Hurum, Røyken og Asker kommuner også ut to spesialmagasiner  (ASKER:2020) om kommunereformen:
31. mai 2017
18. oktober 2017

Tidligere utgivelser

2017

2016

 

2015

 

2014