ASKER-posten er Asker kommunes informasjonsavis. Avisen kommer ut 7 ganger i året og distribueres til alle Askers innbyggere og bedrifter.

ASKER-posten side 1

 

Klikk på bildet for å åpne siste utgave av ASKER-posten (PDF).

ASKER-posten skal gjøre det litt enklere å få innblikk i det som skjer i kommunen – enten det er tjenestetilbudet, lokalpolitiske prosesser og vedtak, kulturarrangementer eller samfunnsutvikling du er interessert i.

Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt er kommunens grunnleggende verdier, og kommunen har et ansvar for å gi aktiv og god informasjon til innbyggerne om kommunens tjenester, aktiviteter og vedtak. Derfor vil vi minst seks ganger i året utgi ASKER-posten og distribuere den til alle Askers innbyggere og bedrifter.

ASKER-posten utgis av Asker kommune. 
Opplag 25 000.

Redaktør: Svein-Ivar Fors

Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud

Tilbakemeldinger, tips og spørsmål?

Telefon redaksjonen:
66 90 90 23

Sentralbord:
66 90 90 00

E-post: asker-posten@asker.kommune.no

Postadresse: ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker

Besøksadresse: Asker Rådhus, Knud Askers vei 25

Øvrig kontaktinformasjon til kommunen, se Kontakt oss.

Utgivelsesplan

ASKER-posten kommer ut 7 ganger i året.

Neste utgivelse:

Nummer 1: 11. januar 2017 - med forbehold (innleveringsfrist 9. desember 2016).

Tidligere utgivelser

2016

2015

2014