ASKER-posten er Asker kommunes informasjonsavis. Avisen kommer ut tre ganger i 2019 og distribueres til alle Askers innbyggere og bedrifter.

Klikk på bildet for å åpne siste utgave av ASKER-posten (PDF).

Bilde av forside

ASKER-posten skal gjøre det litt enklere å få innblikk i det som skjer i kommunen – enten det er tjenestetilbudet, lokalpolitiske prosesser og vedtak, kulturarrangementer eller samfunnsutvikling du er interessert i.

Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt er kommunens grunnleggende verdier, og kommunen har et ansvar for å gi aktiv og god informasjon til innbyggerne om kommunens tjenester, aktiviteter og vedtak. 

ASKER-posten utgis av Asker kommune. 
Opplag 25 000.

Redaktør: Svein-Ivar Fors

Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud

Tilbakemeldinger, tips og spørsmål?

Telefon redaksjonen:
66 90 90 23

Sentralbord:
66 90 90 00

E-post: asker-posten@asker.kommune.no

Postadresse: ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker

Besøksadresse: Asker Rådhus, Knud Askers vei 25

Øvrig kontaktinformasjon til kommunen, se Kontakt oss.

Utgivelsesplan

ASKER-posten har tre utgivelser i 2019 :

ASKER-posten distribueres til alle innbyggere og bedrifter i Asker.

Tidligere utgivelser

2018

2017

2016

2015

2014