50 år etter at Asker Rådhus ble innviet er det i stadig aktivt bruk, fra tidlig morgen til sen kveld. I denne 20 minutter lange dokumentarfilmen møter vi en av arkitektene, og vi får se historiske klipp fra selve byggingen.

Asker rådhus ble tegnet av Kjell Lund og Nils Slaatto og er oppført i betong. Rådhuset har i alt 9 etasjer med kontorer, møterom og kantine, og to lavere fløyer som også inneholder representasjonslokaler. Asker rådhus ble høytidelig innviet i 1964 av kong Olav V og fikk hedersprisen Betongtavlen samme år.

Rådhuset er beskrevet som «et av de viktigste byggene i Norge fra 1960-tallet, med et senmodernistisk preg og en rustikk norsk holdning i farger og materialer. Det er et usedvanlig konsekvent byggverk.» I tillegg til verker av Rolf Nesch, Sigrun Berg og Synnøve Anker Aurdal er en rekke av Askers kunstnere representert i kunstsamlingen.

Asker rådhus skal leve videre i mange år, sammen med denne filmen som kan tas frem igjen ved neste jubileum.