Bie

Asker kommune har startet et samarbeidsprosjekt med Asker birøkterlag om å ha bikuber på taket av rådhuset. Biene kom til rådhuset i mai 2019.

Pollinerende insekter som bier og humler er avgjørende for produksjon av mat. Globalt er biebestanden på tilbakegang og tiltak som kan bøte på dette, samt skape forståelse for bienes og andre pollinerende insekters rolle i naturen, er viktige.

Samarbeid med birøkterlaget

 Prosjektet er at samarbeid med Asker birøkterlag. Birøkterlaget har det daglige ansvaret for kubene. De har også ansvaret for å følge opp kubene utenom  rådhuset åpningstid og vil stille opp på kort tid dersom det skulle oppstå sverming i kubene.

Litt om bier

Det finnes mer enn 130 arter av bier bare i Norge og bare tre av artene er honningbier. Med mindre du har tilfeldigvis sett en honningbie på en løvetannblomst eller en seljebusk, har du kanskje aldri sett en honningbie.

Honningbier er husdyr

Det finnes ikke ville honningbier i Norge (de som rømmer overlever ikke vinteren). Honningbier er å anse som husdyr, og birøktere er underlagt strenge kvalitetskrav fra Mattilsynet og våre landbruksmyndigheter. De er ikke tamme og vi kan ikke tvinge dem til å gjøre noe som helst. Men vi kan tilrettelegge for at de har det bra, slik at de trives og lager masse deilig honning.

Biesamfunnet

Det er kun én dronning i hver kube. Hun bestemmer blant annet gemyttet til de om lag 60.000 arbeiderbiene (omtrent alle sammen damer) i kuben. Dronninger avles i dag nøye for sine fredelige og rolige egenskaper, og de fleste honningbier i dag er svært vennlige og lite aggressive.

Bikuben er et fascinerende og svært avansert sosialt samfunn i nært samspill med naturen rundt oss.

Sverming

En av birøkterens hovedoppgaver er å gjøre alt for å unngå at biene svermer. Det å sverme er biers naturlige formeringsmetode. Dronningen tar med seg halvparten av biene i kuben og drar ut for å finne et nytt hjem. Birøkteren har mange måter å gjøre kuben til et såpass godt hjem at hun ikke ønsker å sverme.

En sverm ser ut som en svart sky av mange tusen bier og kan virke skremmende på mange, men den er ikke farlig! Svermen henger som en klase med bier i en gren på et tre, kanskje en døråpning, eller et annet sted de kan henge noen timer inntil speiderne finner et mer permanent sted å bo. Bier som svermer vil sjeldent stikke og en birøkter kan som oftest lett hente ned hele svermen. Skulle det oppstå sverming i noen av kubene vil birøkterlaget håndtere dette.

Les mer om bier og birøkting på nettsidene til Norges Birøkterlag.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Asker kommune

Navn: Henrik Slipher
Telefon: 926 36 867
E-post: henrik.slipher@asker.kommune.no

Kontaktperson for Asker birøkterlag

Navn: Erik Roede
Telefon: 913 14 232
E-post: erik.l.roede@gmail.com

Filmer

Bilder fra bikubene på rådhustaket

Røkting av biene Yngeltavle Ordfører og representant fra birøkterlaget Kube med tavler