Velkommen med spørsmål og innspill til store og små hendelser og saker du er opptatt av, enten det er forbedringsforslag, ris, ros, spørsmål eller andre betraktninger. Vi lover at ansvarlig person kontakter deg via telefon eller e-post senest innen 14 dager. Du kan også velge å være anonym.

Innspill, forbedringsforslag og spørsmål i AskerDialogen mottas av Servicetorget, som videresender til rett ansvarlig person eller avdeling.

Dersom vi får innspill om tjenester som ikke er kommunale, vil vi sørge for at disse formidles til rett instans og orientere deg om dette.

Supplement - ikke klage på vedtak

AskerDialogen skal være et supplement til den tradisjonelle skriftlige og muntlige dialogen mellom innbyggerne og kommunen. Vær imidlertid oppmerksom på at søknader og klager på enkeltvedtak skal sendes til vårt postmottak. Ellers oppfordrer vi deg til å benytte AskerDialogen.

Regler

Prøv å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisk opprinnelse, nasjonalitet og livssyn. Dialogen blir bedre uten nedsettende kommentarer om andre. Registreringer som er trakasserende, bevisst sprer usannheter eller ikke viser respekt for punktene ovenfor, vil ikke følges opp.

Statistikk

Vi  oppdaterer statistikk over bruken av av AskerDialogen. Her fremgår hvor mange henvendelser vi har mottatt via AskerDialogen, fordelt på ulike tjenesteområder.

Personopplysninger og personvern

All journalverdig post i Asker kommune blir registrert i henhold til lovverket. Innspill via AskerDialogen er offentlige, med mindre informasjonen som registreres, unndras offentlighet i henhold til lov. Vi oppfordrer deg til å ikke registrere sensitiv eller konfidensiell informasjon om deg selv eller andre via AskerDialogen. Ta da heller kontakt ved å henvende deg direkte, eller via vanlig brevpost eller telefon.

Les gjerne vår personvernpolicy for nettsidene også.