Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori 2015 2016 2017 2018
jan.- nov.
Annet 66  57  28 18 
Avfall og gjenvinning 396  276  46 59 
Barn og familie 40  34  17 19 
Bolig og eiendom 368  168  68 67 
Eksterne tjenester 3
Eldre 1
Helse 28  48  37 25 
Internett 2
Kultur, idrett, fritid 62  67  70 67 
Næringsliv 0  
Omsorg og rehabilitering 7
Serviceerklæring 0
Skole og utdanning 19  28  21 15 
Sosiale tjenester 12  10  6
Vann og miljø 50  24  21 25 
Vei og trafikk 400  343  259 363 
TOTALT 1470  1071
586 676