Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori 2015 2016 2017 2018 2019
jan.- jan.
Annet 66  57  28 20 0
Avfall og gjenvinning 396  276  46 60 13 
Barn og familie 40  34  17 19 13 
Bolig og eiendom 368  168  68 68 14 
Eksterne tjenester 3 6
Eldre 1 4
Helse 28  48  37 26
Internett 2 2
Kultur, idrett, fritid 62  67  70 73
Næringsliv 0   0
Omsorg og rehabilitering 7 7
Serviceerklæring 0 0
Skole og utdanning 19  28  21 19
Sosiale tjenester 12  10  6 0
Vann og miljø 50  24  21 26
Vei og trafikk 400  343  259 412 23 
TOTALT 1470  1071
586 742
83