Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori201420152016
jan.- des.
Annet 106  66  57 
Avfall og gjenvinning 358  396  276 
Barn og familie 30  40  34 
Bolig og eiendom 298  368  168 
Eksterne tjenester
Eldre
Helse 26  28  48 
Internett
Kultur, idrett, fritid 64  62  67 
Næringsliv
Omsorg og rehabilitering
Serviceerklæring
Skole og utdanning 24  19  28 
Sosiale tjenester 12  10 
Vann og miljø 55  50  24 
Vei og trafikk 404  400  343 
TOTALT 1393  1470
1071