Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori 2015 2016 2017 2018 2019
jan.- jun.
Annet 66  57  28 20 19 
Avfall og gjenvinning 396  276  46 60 50 
Barn og familie 40  34  17 19 20 
Bolig og eiendom 368  168  68 68 44 
Eksterne tjenester 3 6
Eldre 1 4
Helse 28  48  37 26 141 
Internett 2 2
Kultur, idrett, fritid 62  67  70 73 45 
Næringsliv 0   0
Omsorg og rehabilitering 7 7 11 
Serviceerklæring 0 0
Skole og utdanning 19  28  21 19
Sosiale tjenester 12  10  6 0 14 
Vann og miljø 50  24  21 26
Vei og trafikk 400  343  259 412 154 
TOTALT 1470  1071
586 742
516