Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori201420152016
jan.- sep.
Annet 106  66  49 
Avfall og gjenvinning 358  396  238 
Barn og familie 30  40  24 
Bolig og eiendom 298  368  148 
Eksterne tjenester
Eldre
Helse 26  28  33 
Internett
Kultur, idrett, fritid 64  62  56 
Næringsliv
Omsorg og rehabilitering
Serviceerklæring
Skole og utdanning 24  19  21 
Sosiale tjenester 12  10 
Vann og miljø 55  50  13 
Vei og trafikk 404  400  252 
TOTALT 1393  1470
856