Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori201520162017
jan.- sep.
Annet 66  57  18 
Avfall og gjenvinning 396  276  36 
Barn og familie 40  34  15 
Bolig og eiendom 368  168  53 
Eksterne tjenester
Eldre
Helse 28  48  28 
Internett
Kultur, idrett, fritid 62  67  57 
Næringsliv
Omsorg og rehabilitering
Serviceerklæring
Skole og utdanning 19  28  18 
Sosiale tjenester 12  10 
Vann og miljø 50  24  17 
Vei og trafikk 400  343  167 
TOTALT 1470  1071
421