Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori2015201620172018
jan.- sep.
Annet 66  57  28 13 
Avfall og gjenvinning 396  276  46 54 
Barn og familie 40  34  17 17 
Bolig og eiendom 368  168  68 48 
Eksterne tjenester 3
Eldre 1
Helse 28  48  37 20 
Internett 2
Kultur, idrett, fritid 62  67  70 54 
Næringsliv 0  
Omsorg og rehabilitering 7
Serviceerklæring 0
Skole og utdanning 19  28  21 11 
Sosiale tjenester 12  10  6
Vann og miljø 50  24  21 20 
Vei og trafikk 400  343  259 314 
TOTALT 1470  1071
586 569