Over tid vil registreringene vise hvilke innspill som AskerDialogen benyttes til og hva innbyggerne er opptatt av. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap i en målrettet utvikling av de kommunale tjenestene.

Statistikk over registreringer i AskerDialogen offentliggjøres også i kommunens årsrapport.

Statistikk over bruk av AskerDialogen
Kategori201520162017
jan.- mar.
Annet 66  57 
Avfall og gjenvinning 396  276  15 
Barn og familie 40  34 
Bolig og eiendom 368  168  13 
Eksterne tjenester
Eldre
Helse 28  48  11 
Internett
Kultur, idrett, fritid 62  67  11 
Næringsliv
Omsorg og rehabilitering
Serviceerklæring
Skole og utdanning 19  28 
Sosiale tjenester 12  10 
Vann og miljø 50  24 
Vei og trafikk 400  343  43 
TOTALT 1470  1071
124