- For å kunne hjelpe andre må man først stå oppreist selv

Mange pårørende til rusavhengige sliter med skam og skyldfølelse. Anita Sundbakken har kjent mye på det selv. Nå hjelper hun andre pårørende gjennom et nytt tilbud på Grindestua.

En dame kommer gående i forkant av bildet. HUn smiler og ser mot kamera. I bakgrunnen ser man et stort hvitt hus, bak en hekk. Dette er Grindestua.
KAN RAMME ALLE: Anita har mange års erfaring som pårørende til en rusavhengig, og sier det kan ramme alle familier. Hun understreker at rusen aldri er pårørendes feil. Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg skulle hjelpe hele tida. Innså ikke selv hvor sliten jeg ble, og at det gikk på bekostning av resten av familien. Sånn gikk det noen år, før jeg rett og slett møtte veggen, forteller Anita Sundbakken. Nå har hun vært pårørende til en rusavhengig i over fjorten år.

– Jeg isolerte meg. Kjente mye på skam og angst, og skyldte på meg selv. Hva hadde jeg gjort galt for at dette skjedde, sier hun.

Sette grenser

Det som til slutt hjalp Anita var samtaler med andre som hadde lignende erfaring. Gjennom brukerorganisasjonen A-larm kom hun inn i en SNU-gruppe. Her kunne hun sette ord på alt det vanskelige i hverdagen.

– Det har vært en lang prosess å endre eget tankesett, men nå vet jeg at jeg må stå oppreist selv for å kunne hjelpe. Jeg har fått hjelp til å sette grenser, og til å stå i disse. Man føler seg fort ussel og slem når man sier nei til egen familie, da er det viktig å oppleve støtte. Det ligger mye omsorg i å sette grenser, forteller Anita.

I fjor ble hun ansatt som pårørendekontakt ved Grindestua, som er en rusfri møteplass i regi av Asker kommune.

– Vi ser at svært mange pårørende skammer seg, slik Anita forteller om. Man isolerer seg, og vil ikke at andre skal vite om situasjonen. Trolig er det enda mer tabu knyttet til rusmisbruk i Asker og Bærum enn andre steder i landet, sier Øivind Løtveit, som har jobbet på Grindestua siden stedet åpnet.

Derfor har Anita satt i gang egne grupper og drop-in samtaler for pårørende som ønsker noen å snakke med.

Lavterskel

Pårørendegruppa møtes mandag kveld hver uke. Her er det åpent for alle å komme innom, enten man har vært med tidligere eller er helt ny. Anita ønsker at det skal være lavterskel å delta.

– Vi pleier å starte møtene med en runde hvor alle kan fortelle litt om sin situasjon og hvordan man har det i dag. Flere velger å være tause første gang, og det er helt greit, sier hun.

I tillegg diskuterer gruppa et gitt tema, med utgangspunkt i egne erfaringer. Det er taushetsplikt, og føres ingen referater på møtene.

– Det er ingen fasit knyttet til rus, og det kan være flere løsninger på samme problemstilling. Min erfaring er likevel at det hjelper å snakke med andre som har opplevd noe lignende, sier Anita.

Om terskelen oppleves høy for å delta på møter, finnes det også drop-in timer hver tirsdag. Disse kan dessuten tas på et anonymt sted om man ønsker.

– Jeg håper flere pårørende som sitter isolert hjemme og kjenner på skam, vil ta kontakt for å snakke med noen.


Grindestua

  • Startet opp i 2016, og ligger i Asker sentrum
  • En rusfri brukerstyrt møteplass for rusavhengige og pårørende, i regi av Asker kommune i samarbeid med brukerorganisasjonen A-larm og Veien Tilbake
  • Ukentlige aktiviteter som fridykking, yoga, samtalegrupper, musikkgruppe, turer, middag m.m. For mer info se Grindestua på Facebook

Er du pårørende til en rusavhengig – eller kjenner noen?

Pårørendemøter hver mandag skal være lavterskel å delta på for pårørende som ønsker treffe andre i samme situasjon. Pårørendekontakt Anita tilbyr også drop-in timer for samtale hver tirsdag, enten på Grindestua, et annet sted, eller på telefon. Ta gjerne kontakt på telefon 950 63 492.

 

Tekst: Marit Asheim