– Vi ønsker å gjøre innbyggerne mer digitale

– Når du kontakter oss møter du en hjelpsom kommunal veileder som vil lose deg gjennom på nett. Slik at du selv kan melde fra om feil, mangler eller gi tilbakemelding til kommunen, sier Ellen Hymer Gillebo.

En dame står foran en vegg med skiltet Asker innbyggertorg. Hun holder i veggen og smiler.
– VEILEDNING er vår fremste rolle, sier Ellen Hymer Gillebo. Foto: Tore Shetelig

Hun er avdelingsleder for Asker innbyggertorg.

– Det er mange måter å nå oss på: På e-post, via nettsidene, telefon eller ved personlig oppmøte. Men en av våre viktigste oppgaver er digital veiledning. Vi ønsker jo å bidra til at innbyggerne bruker våre nettløsninger, sier Gillebo.

I tillegg til å kontakte kommunen, kan man spørre kommunens digitale chatrobot, «Kommune-Kari», om hjelp. Hun dukker opp nederst på nettsidene og er tilgjengelig hele døgnet.

Men ikke alle er digitale. Derfor kan du også ringe, eller møte opp på ett av de sju innbyggertorgene.

– Vi kan ta imot en muntlig henvendelse over telefon og legge den inn i systemet vårt, slik at rett avdeling følger opp. Men når vi er ferdig med det, ønsker vi å gi digital veiledning, slik at du neste gang kan gjøre registreringen selv – på PC, nettbrett eller mobil.

Meld fra om hull i veien

La oss si at du vil melde fra om et hull i veien, et hull som kan være farlig for både bilister og myke trafikanter.

På forsiden av asker.kommune.no finner du rubrikken «Meld om feil og mangler». Velg hvilket tema saken gjelder, fyll inn adressen eller vis på kartet hvor feilen ligger, og legg ved kontaktinformasjon – slik at man kan nå deg ved behov for mer informasjon.

– Dette er medborgerskap, slik vi ønsker for askersamfunnet. Der innbyggerne deltar, tar medansvar og bidrar til et bedre lokalsamfunn, forklarer Gillebo.

– Hva får dere mest henvendelser om?

– Manglende henting av søppel, brøyting og strøing. Dessuten spør mange om fakturaer, sier avdelingslederen, og tilføyer at alle fakturaer fra kommunen finner du under «Min side» på kommunens nettsider.

 

Tekst: Tore Shetelig