Alzheimerdagen 2022

Nærmere 1700 askerbøringer har i dag en demenssykdom. Demensuken, med Alzheimerdagen 21. september, har som mål å skape oppmerksomhet og kunnskap rundt denne snikende sykdommen, og samle inn penger til forskning.

En eldre mann og dame sitter i en sofa, ser på hverandre og snakker sammen.
«SNAKK MED OSS»: Kjell Sandanger og Elisabeth Tufte Sand, styremedlemmer i Asker demensforening, inviterer gjerne til en god samtale. Foto: Vibeke Glosli

Asker demensforening jobber aktivt hele året for å bedre vilkårene for demensrammede og deres pårørende.

– Det er en sykdom som rammer pårørende i stor grad, påpeker Kjell Sandanger som er styreleder i Asker demensforening. Han vet hva han snakker om, hans kone ble syk for noen år tilbake.

– Demens trekker den syke inn i ensomheten, og drar de pårørende med seg. Nettopp derfor er det så viktig å bidra med aktiviteter og fellesskap, istemmer hans styrekollega, Elisabeth Tufte Sand.

– Vi organiserer aktiviteter som «Syng med oss», «Gå med oss», «Snakk med oss» og «Spis med oss», i tillegg til at vi samler inn penger til forskning.

Hukommelsesteamet

Blant demensforeningens gode samarbeidspartnere finner vi Kristin Laache og hennes kolleger i hukommelsesteamet i Asker kommune.

– Vi jobber mye med opplæring, for eksempel i form av Pårørendeskolen, i tillegg til å være en samtalepartner for den syke og deres pårørende. Laache understreker at man ikke trenger vedtak for å henvende seg til Hukommelsesteamet.

Demensdagen

Demensuken 19. – 25. september, og spesielt Aslzheimerdagen 21. september, blir markert i hele landet, så også i Asker.

– Demensforeningen bidrar med undervisning på skolene gjennom faget «Innsats for andre», i tillegg til at vi har stands på flere sentrale steder i Asker. Der samler vi inn penger til forskning, og bidrar med erfaringer og et lyttende øre for dem som ønsker det, sier Sandanger.

Ønsker du mer informasjon om demens, eller trenger du noen å snakke med? Gå inn på Asker demensforening på Facebook.

 

Tekst: Aina Skoland