Bytter ut 6 000 veilys

Kommunen bytter ut veilys for ni millioner kroner – i løpet av tre år. De første nye lampene vil lyse allerede i høst.

Nattbilde av en opplyst bilvei. Vi ser tre forskjellige lyktestolper som lyser. Det er busker og trær langs veien, og noen hus det lyser fra i bakgrunnen.
LYS HØST: I løpet av tre år skal 6000 eldre og energikrevende veilys i kommunen byttes ut.  Foto: Svein-Ivar Fors

I dag er det ca 18 000 lyspunkter på nettet som kommunen drifter. Av disse er omtrent 10 000 LED-belysning, og de resterende er energikrevende eldre lamper av varierende type og alder.

– Vi bytter nå til 6 000 moderne LED-lamper med styringsmuligheter, for eksempel nattsenking og dimming. Disse skal byttes i løpet av de neste tre årene, forteller veilysingeniør i kommunen Johan Dalsrud til Askermagasinet.

De nye lampene kommer på plass langs kommunale veier og ved gang- og sykkelveier både i nord og sør. Det er ikke bare mennesker som vil nyte godt av det nye lyset.

– Det er også mer vennlig for planter og insekter enn tidligere LED armaturer som ofte hadde noe blåhvitt lys i forhold de gamle lyspærene. Så her snakker vi om miljøgevinst både når det gjelder strømforbruk og energi samt for omkringliggende natur, sier Dalsrud.

Mange henvender seg om feil og mangler

Det kom 4651 henvendelser til avdelingen for miljø og samferdsel i 2021 om feil og mangler. Det var en økning på 46 prosent fra 2020.

60 prosent av henvendelsene gjaldt vei og trafikk.

15 prosent av henvendelsene gjaldt uteområder og kommunale bygg.

8 prosent av henvendelsene gjaldt vann og avløp.

4 prosent av henvendelsene gjaldt friområder og strender.

 

Tekst: Tore Shetelig