Bibliotekhøsten

Under koronaperioden har bibliotekene hatt en nyttig samfunnsfunksjon. Og selv om det nå tilsynelatende er rolige tider, arbeides det intenst i kulissene for at innbyggerne skal få et best mulig bibliotektilbud.

Fra Slemmestad bibliotek
Velkommen til biblioteket, sier Andreas Kjøde ved boktrallen og Elin Sandsether bak skranken i Slemmestad bibliotek. Foto: Vibeke Glosli.

Bibliotekene er åpne som vanlig denne høsten, om enn med enkelte restriksjoner på grunn av Covid-19.
– Vi har vært nødt til å sette tilbud som for eksempel arrangementer og meråpent bibliotek på pause, forteller Helene Nyen en som er bibliotekar på Asker bibliotek.

– Nå jobber vi for å vurdere hvilke arrangementer vi kan gjennomføre under de smittevernreglene som er gjeldende til enhver tid. Vi vasker flater hver halvtime, men vil gjerne minne publikum på at de oppholder seg i et offentlig rom, og at de selv også må ta ansvar ved å følge smittevernreglene, forklarer Nyen. Hun påpeker dessuten at de naturlig nok ikke kan sprite alle de rundt 100 000 bøkene som står i hyllene på Asker bibliotek.

Flere funksjoner

I en periode var det begrensning på antall personer som fikk være i biblioteket samtidig, og hvor lenge de fikk være der. Slike begrensninger er det ikke lenger, og biblioteket blir da også flittig brukt.

– Vi ser dessuten at bibliotekene har hatt en svært nyttig samfunnsfunksjon i koronaperioden. Blant annet kommer stadig flere for å bruke PC, printer og kopimaskinen i forbindelse med at de er permittert eller jobbsøkende. Det har også vært noen som har brukt biblioteket som sitt faste hjemmekontor påpeker Nyen. En annen konsekvens av pandemien, er at utlånet av e-bøker har skutt i været, kan Nyen avsløre.

Når det gjelder hva som skjer av arrangementer og annet på biblioteket utover høsten, er dette noe som planlegges og vurderes fortløpende, i henhold til gjeldende smittevernregler.

Følg derfor med på nettsidene for oppdatert informasjon.