Nytt brannvesen – alltid på vakt

Fra 1. januar 2020 har brannvesenet i Asker og Bærum blitt større og fått nytt navn: Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR).

Bilde av en brannbil med vanntank

Kort fortalt

Det viktigste er ikke endret, nemlig at brannvesenet alltid er på vakt og klare til å rykke ut når alarmen går.

Asker og Bærum brann og redning IKS består av tidligere Asker og Bærum brannvesen, Hurum brannvesen og Røyken brann og redning. ABBR er en interkommunal brann- og redningstjeneste som er eid av Asker og Bærum kommuner og har 180 ansatte.

ABBR vil dekke beredskapen for 220 000 innbyggere fordelt over et område på 569 km2, fra Tofte i sør til Fornebu på grensen til Oslo i nord. ABBR er lokalisert på seks brannstasjoner, tre i Asker og tre i Bærum.

Tre brannstasjoner i Asker

Beredskapsstyrken er fordelt på seks ulike brannstasjoner, hvor tre av stasjonene er i Asker kommune:
• Asker brannstasjon
• Røyken brannstasjon
• Tofte brannstasjon

Du kan følge brannvesenet på deres nye Facebookside, og se den nye felles internettsiden for informasjon:

Brannvesen på hel- og deltid

I det nye brannvesenet er det både heltids- og deltidsmannskaper i beredskap.

Ved fem brannstasjoner er det heltidsbrannvesen, der brannmannskaper er på vakt hele døgnet. På Tofte brannstasjon er det deltidsberedskap. De som er brannmannskaper der sover hjemme, og de fleste av dem har andre jobber på dagtid. Brannmannskapene som jobber deltid er på vakt én uke av gangen hver 4. uke.

Tofte brannstasjon

På brannstasjonen på Tofte er det fire heltidsansatte, to i forebyggende avdeling og to i beredskap.

Rolf Sigurd Sørensen jobber som branninspektør i forebyggende avdeling. Han er også deltidsbrannmann i beredskap. Rolf Sigurd har jobbet i brannvesenet siden 2014 og kan fortelle at egentlig er hele familien på vakt den uka han er på vakt.

– Når du jobber som brannmann på deltid tar du jobben med deg hjem, bokstavelig talt, forteller Rolf Sigurd.

– Når alarmen går nattestid, så våkner ofte også kona mi når det piper i terminalen på nattbordet mitt.
Levering og henting i barnehage og alt av logistikk hjemme må planlegges etter når jeg har vakt.

– I tillegg har vi også krav til fast bosted på grunn av responstid i min jobb, fortsetter Rolf Sigurd.
Deltidsmannskaper må bo i nærheten av brannstasjonen – de må være på plass på stasjonen innen fire minutter på dagtid og seks minutter på kveld og natt, etter alarmen har gått.

– Jeg har underbekledning liggende klart i en skuff i gangen, som jeg får på meg i en fei, før jeg kjører ned til brannstasjonen på Tofte. Den kjøreturen tar kun tre 3 minutter.

Når hele vaktlaget på fem personer er samlet, rykker vaktlaget ut.

Røyken brannstasjon

Berit Aurstad har jobbet i tidligere Røyken brann og redning siden 2016, og før det jobbet hun deltid i Hurum.

– Det beste med å jobbe i brannvesenet er alt det varierte arbeidet og at det er mange spennende oppgaver. Jeg liker utfordringer, og jeg liker å finne løsninger på problemer som dukker opp, forteller Berit.

– Fordi vi jobber døgnvakter, kommer vi veldig tett på hverandre. Etter en tid blir kollegaene på laget ditt nesten som en familie.

På Røyken brannstasjon, samt brannstasjonen i Asker og de tre brannstasjonene i Bærum – er det døgnberedskap med minimum fem personer på vakt på to av stasjon og minimum fire personer på vakt på de to andre stasjonene hele døgnet. På dagtid har brannmannskapene 60 sekunder på å komme seg i bilen fra alarmen går, mens nattestid er kravet 90 sekunder.