Bytter ut 6 000 veilys

Kommunen bytter ut veilys for ni millioner kroner – i løpet av tre år. De første nye lampene vil lyse i Asker sør i høst.

Nattbilde av en opplyst bilvei. Vi ser tre forskjellige lyktestolper som lyser. Det er busker og trær langs veien, og noen hus det lyser fra i bakgrunnen.
LYS HØST: I løpet av tre år skal 6000 veilys i kommunen byttes ut. De første vil tennes i høst i Asker sør. Foto: Svein-Ivar Fors

I dag er det 18 000 lyspunkter på nettet som kommunen drifter. Av disse er 10 000 LED-belysning.

– Vi har skrevet under en kontrakt om anskaffelse av flere LED-lamper. Vi skal bytte 6 000 lamper på tre år, forteller Erling Guderud til Askermagasinet. Han er avdelingsleder i miljø og samferdsel.

De nye lampene kommer på plass langs veier – pluss gang- og sykkelveier. Det er ikke bare mennesker som vil nyte godt av det litt varmere lyset.

– Det er også mer vennlig for planter og insekter. Så her snakker vi om ren miljøgevinst, sier veilysingeniør Johan Dalsrud.

Mange henvender seg om feil og mangler

Det kom 4651 henvendelser til avdelingen for miljø og samferdsel i 2021 om feil og mangler. Det var en økning på 46 prosent fra 2020.

60 prosent av henvendelsene gjaldt vei og trafikk.

15 prosent av henvendelsene gjaldt uteområder og kommunale bygg.

8 prosent av henvendelsene gjaldt vann og avløp.

4 prosent av henvendelsene gjaldt friområder og strender.

Tekst: Tore Shetelig