Den tause våren i skolegården

Hvis noen i januar hadde sagt at skolene skulle stenge denne våren, og at alle barna skulle på hjemmeskole – hadde du neppe trodd det. Men, sånn ble det. Og vi klarte det!

Elever og lærere på Tofte skole
Kontaktlærer på 5. trinn, Tuva Østli Andreassen (f.v.), Teo Pettersen Norling (4. trinn), Ebbe Fosse Alkvist (6. trinn) og rektor Gøril Gunnestad, er alle glade for å være tilbake på Tofte skole, selv om skoledagen fortsatt er litt annerledes. Foto: Aina Skoland.

Både store og små satt målløse da beskjeden kom den 12. mars; nå stenger skolene! Derfra og ut var det om å gjøre å dra lasset sammen.

- Vi var ganske godt forberedt, så da nyheten sprakk 12. mars, ringte vi rundt til foreldrene til alle elevene våre for å informere, forteller Tuva Østli Andreassen, som er tillitsvalgt, og kontaktlærer på femte trinn på Tofte skole. Rektor ved skolen, Gøril Gunnestad, nikker bekreftende.

– Vi har kun sett positiv innstilling og oppbrettede ermer fra første stund, fra både elever, lærere og foreldre, slår hun fast.

Digital læring

Fra den dagen av var livet snudd på hodet for oss alle, men ikke minst for barna. Fra å delta i klasserommet, og leke med venner i friminuttet, bar det rett hjem foran skjermen. Alene. Men de er en digital generasjon.

– Det har gått ganske greit. Jeg har stått opp tidlig og begynt på oppgavene når de har blitt lagt ut klokken syv for å bli fort ferdig, forteller Teo Pettersen Norling, som går i fjerde trinn på Tofte skole.

– Det vanskelige har vært når vi har skullet lære nye ting, som koordinatsystemer og sånt.

– Samtidig er det andre ting vi har fått øvd mer på, som digital kommunikasjon, lesing og selvstendig arbeid, skyter Andreassen inn.

– Mye av dette kommer vi til å ta med oss inn i skolehverdagen igjen når ting normaliserer seg.

Møteplasser

Ebbe Fosse Alkvist er elevrådsleder på Tofte og går på sjette trinn. Han har hatt en litt annen tilnærming enn Teo.

– Jeg er veldig glad i å sove, men de daglige digitale morgenmøtene har gjort at jeg har måttet komme meg opp og starte skoledagen, forteller han. De digitale møtene, som elevene har hatt én eller flere av daglig, har vært av stor betydning.

– Ja, de har vært viktige, både i undervisningen, og som et «sted» der elevene kan samarbeide og være sosiale, sier Gunnestad. Både elever og voksne sier de har problemer med å se for seg hvordan skolehverdagen ville vært uten Chromebooks for alle elever nå i koronakrisen.

Berømmer innsatsen

En annen som nå er glad for at Asker kommune har ligget i front i den digitale skolesatsingen, er skoledirektør Kai Erik Lund.

– Det at vi hadde de digitale verktøyene på plass, har vært essensielt i koronakrisen, sammen med en imponerende innsats fra alle skolene. Særlig har dette vært viktig for å følge opp elever med ekstra behov, påpeker Lund.

– Skolestengingen har vært vanskelig for en del sårbare barn, og andre som av ulike grunner ikke har kunnet få tilstrekkelig oppfølging hjemmefra. Det har vært den store bekymringen i alt dette, og enda en grunn til at vi har ønsket å få skolene i gang igjen så fort som mulig.

Balansegang

Den situasjonen vi har hatt, og har, er et scenario som har vært helt utenkelig tidligere.

– Alt av rutiner og planer har måttet gjøres om. Samtidig griper stengte skoler inn i alle plan av samfunnet, påpeker Lund.

– Selv om skolene nå har åpnet for elever igjen, kan vi ikke si at skolehverdagen er som før. Vi skal strekke oss for å få det til, men samtidig må vi ivareta smittevernreglene, så det kan nok bli en utfordrende balansegang i tiden framover.