Får 2000 kroner hver til organisert fritidsaktiviteter

Ved skolestart i august får alle barn og unge i Asker mellom 6 og 18 år 1 000 kroner hver til faste organiserte fritidsaktiviteter. I januar venter nye 1 000 kroner.

Barn i trapp
Foto: Torbjørn Tandberg

Asker er en av flere kommuner som skal teste ut en ordning med nasjonalt fritidskort og som har fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å delta i pilotprosjektet. Målet er å gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

I Asker bor det 15 000 barn og unge i målgruppen. Ordfører Lene Conradi er glad for den viktige tildelingen.

– Det å delta i organiserte fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, vennskap, identitet og mestring. Sist skoleår deltok én av kommunens skolesoner i prosjektet. Nå har vi søkt om, og fått innvilget mer støtte, slik at alle barn og unge i kommunen får delta, sier Conradi.

Midler i AiA-appen

For vel to år siden ble aktivitetsappen AiA lansert. Appen gir både oversikt over fritidsaktiviteter og 20 prosent rabatt på flere enkeltaktiviteter.

– Fritidskortet testes ut gjennom vår AiA-app, forklarer prosjektleder Heidi Thoeneie, og legger til at appen har fått ny design, bedre funksjonalitet, og at man nå også kan betale for organiserte aktiviteter direkte i appen. Enten med midlene fra Bufdir, fra foresatte eller fra andre gode hjelpere som setter inn penger i kortet.

I løpet av våren har også en helt ny fritidskalender sett dagens lys. Kalenderen Hva skjer i Asker gir oversikt over aktiviteter, arrangementer og opplevelser i kommunen. Siste tilskudd er en oversikt på åtte språk over organiserte kultur- og idrettsaktiviteter, med kontaktinformasjon til lag og foreninger samt kortfilmer som viser hvordan det er å være speider eller hvordan det er å spille håndball eller i korps.

– Vi håper at den nye aktivitetskalenderen, sammen med AiA-appen, bidrar til at enda flere barn og unge vil få mulighet og lyst til å delta i varige, organiserte fritidsaktiviteter, sier Thoeneie.

6 000 kroner i tilskudd

Familien Poernomo fra Drengsrud var en av familiene som deltok i prøveprosjektet sist skoleår. Med tre aktive barn er 6 000 kroner i året et kjærkomment bidrag. For det koster å ha barn på fotball, teater, turn, sykurs og musikkundervisning.

– Vi har vært bevisste på å hjelpe barna inn i aktiviteter som fremmer samhold og lagspill, men også kreative ferdigheter som de vil ha stor glede av når de blir eldre, forklarer Moen Poernomo.

De tre barna er ikke i tvil om hvorfor de synes aktivitetene er gøy.

– Vi får være med vennene våre, vi får nye venner og vi lærer nye ting, forklarer Ethan (13), Ellen (11) og Emily (9) i kor.