Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing faktureres samlet og har forfall i mars, juni, september og desember.

Illustrasjonsbilde av vannkran

Kort fortalt

Vann- og avløpsgebyrene i Asker består av et fast grunnbeløp – et abonnementsgebyr – og et variabelt beløp basert på forbruk. Forbruket blir målt eller stipulert.

Ved stipulering er det bruksarealet til boligen som legges til grunn. En bolig på 120 kvadratmeter blir fakturert for 180 kubikkmeter, med en omregningsfaktor på 1,5. Avløpsmengden regnes lik vannmengden, da vannmengde inn er den samme som vannmengde ut.

Forbruket blir fakturert à-konto og avregnet etter vannmåleravlesning første kvartal året etter.

For bolig- og fritidseiendom beregnes grunnbeløpet etter antall bruksenheter registrert på eiendommen i matrikkelen. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast del per eiendom etter fastsatte kategorier basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.