Gode idrettstilbud i nærmiljøet

Februar er "idrettens måned" i Kulturåret 2020.

Mann skyter md pil og bue

Kort fortalt

Gjennom helgedagene i februar – i forbindelse med Kulturåret 2020 – samarbeider Asker idrettsråd og lokale idrettslag om å vise hvilke  idrettstilbud som finnes.

– Vi opplever at mange av Askers innbyggere ikke vet hvilke idrettstilbud som finnes i umiddelbar nærhet. Dette vil vi gjøre noe med. Vi kaller aktivi­tetsdagene "lekende lørdag" og "lekende søndag". Det er gratis for publikum å prøve, oppleve og ikke minst oppdage hvilke tilbud som finnes, sier daglig leder Gry Garlie i Asker idrettsråd.

Idrettsrådet koordi­nerer "lekende lørdag" og "lekende søndag", mens de lokale idrettslagene på sin side inviterer alle som vil prøve ut de ulike tilbudene som er å finne i nærmiljøet.

– Samtidig som vi skaper oppmerksomhet er også «lekende lørdag» og «lekende søndag» en fin anledning for alle lokale idrettslag å se over gjerdene til hverandre. Kanskje kan nye og spennende aktiviteter oppstå som følge av sam­arbeidet i idrettsmåneden februar?

Lekende helger i februar

2. februar på Borgen 10. februar i Spikkestad idrettspark 10. februar i Høvikbakken på Båtstø, 15. februar i Risenga idrettspark, 16. februar i Arnestad idrettspark og Tofte idrettspark, 22. februar i Holmen idrettspark, 23. februar i Sætre og paraidrett 29. februar.

Fakta om idrett i Asker

  • Vi har over 90 idrettslag i Asker
  • Vi har over 70 idretter i Asker, herunder idretter som bueskyting, enduro, langrenn, trial, hurtigløp, fotball, dykking, hundekjøring, cricket og synkronsvømming
  • Over 19 000 6-19-åringerdriver aktiv idrett i kommunen
  • Ungdata Junior sier at åtte av ti barn i Asker driver med idrett og sport på fast basis i organisert form
  • BUA (gratis utlån av idretts- og friluftsutstyr) driftes av Asker idrettsråd
  • Idrettslagene har gratis aktivitetsdager i ulike haller gjennom året (åpen hall/ FunFriday)

Les mer om asker idrettsråd på nettsiden: www.askeridrettsrad.no